Optymalizacja kosztów Wydajne modele biznesowe  Cyfryzacja  Spojrzenie w przyszłość

Automation
Oto co robimy dla naszych klientów

Business Cases opracowane przez Lila Logistik pozwolą Wam zrozumieć, w jaki sposób stosujemy w praktyce nasze całościowe rozwiązania logistyczne i generujemy wartość dodaną dla naszych klientów.

Dowiedz się więcej

Branża Automotive

Branża motoryzacyjna jest jedną z najsilniejszych, ale też najbardziej wymagających branż naszej gospodarki. Zmieniające się ramowe warunki gospodarki światowej, globalne zaopatrzenie
i uwarunkowane popytem wahania wydajności wymagają maksymalnej elastyczności. Logistyczne wyzwanie, którego my w Müller – Die lila Logistik z przyjemnością się dla Was podejmiemy.

Posiadając wiedzę branżową gromadzoną prawie trzydzieści lat, jesteśmy jednym z wiodących dostarczycieli usług logistycznych w środowisku motoryzacyjnym. Inteligentna logistyka motoryzacyjna wymaga całościowych strategii, kompetencji w zakresie IT i realizacji. Naszym zadaniem w obszarze logistyki zaopatrzenia i produkcji jest kompleksowe myślenie i łączenie
w całość: koordynujemy procesy wewnętrzne i zewnętrzne. Poprzez swój własny system zarządzania magazynem łączymy przepływy materiałowe i informacyjne. Integrujemy różnych aktorów biorących udział w procesie logistycznym i poprzez magazyny dostawców, które prowadzimy inhouse albo exhouse zgodnie z zasadą Vendor Managed Inventory (VMI), łączymy się z Waszą produkcją – tworząc logistykę zsynchronizowaną z produkcją.

Wyciąg z portfolio naszych usług doradczych

 • Całościowe sterowanie i monitorowanie łańcucha dostaw inbound (Control Tower)
 • Optymalizacja zapasów
 • Zarządzanie dostawcami usług logistycznych
 • Logistik Cockpit 4.0
 • Planowanie przepływu materiałów
 • Analiza sieci i optymalizacja kosztów transportu
 • Strategia outsourcingowa, Make-or-Buy
 • Symulacja
 • Strategiczna integracja dostawców
 • Bezpieczeństwo łańcucha dostaw
 • Audyt łańcucha dostaw

Wyciąg z portfolio naszych usług operacyjnych

Logistyka kontraktowa

 • Logistyka wewnętrzna
 • Kanban, zaopatrzenie supermarketów
 • Komisjonowanie
 • Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi
 • Realizacji transakcji z dostawcami i centrami modułowymi
 • Zaopatrywanie linii produkcyjnej
 • Realizacja dostaw JIT oraz JIS
 • Zarządzanie zapasami
 • Realizacji wysyłki
 • Rozwiązania Cross-Dock
 • Zarządzanie parkingiem naczep oraz oknami rozładunkowymi

Logistyka transportowa

 • Dostawy JIT i JIS
 • Krajowy i międzynarodowy transport FTL
 • Trasy Milkrun, Round Trips
 • Transport wahadłowy
 • Track & Trace z lokalizacją GPS
 • Transport na terenie zakładu

Value Added Services

 • Wstępne czynności montażowe i montaż modułów
 • Sterowanie kompletnym łańcuchem dostaw (Control Tower)
 • Tworzenie koszyków produktów albo zestawów
 • Czyszczenie pojemników KLT
 • Usługi przepakowywania
 • Kontrola jakości
 • Czynności kontrolne i przygotowawcze 
 • Dyspozycja i monitorowanie zapasów (VMI)
 • Lead-Logistics-Provider
 • Automatyczny montaż kół: opon + felga