Optymalizacja kosztów Wydajne modele biznesowe  Cyfryzacja  Spojrzenie w przyszłość

To, co osiągamy, osiągamy razem

Z natury jesteśmy graczem zespołowym. Prowadzenie firmy w sposób odpowiedzialny wymaga odważnych i mądrych decyzji. Naszym zdaniem takie decyzje w kompleksowym, dynamicznym środowisku gospodarczym najlepiej podejmuje się wspólnie. Troje członków Zarządu MÜLLER | DIE LILA LOGISTIK uzupełnia się wzajemnie w swoich kompetencjach, swoich perspektywach, swoich charakterach. Co mają wspólnego, to radość z innowacji. Stale wymieniają się wiedzą, doświadczeniami i dążą razem do udanej przyszłości firmy. To może oznaczać robienie rzeczy inaczej niż inni. Pozytywny rozwój spółki akcyjnej w ostatnich latach przemawia na korzyść czteroosobowego zespołu. Zarząd wspierany jest przez Rada Administracyjna, znawcę branży, ekspertów z dziedziny gospodarki i doświadczonych pracowników firmy. 

Zarząd

Michael Müller, CEO

Założyciel firmy, Michael Müller, to wizjoner i strateg w naszym przedsiębiorstwie. Poprzez konsekwentne dopasowanie usług do wymagań klientów i możliwości, jakie daje przyszłość, ciągle posuwa firmę naprzód. Stawanie się lepszym jest oczywistością dla zapalonego sportowca,  który traktuje na poważnie również swoją odpowiedzialność społeczną.

Kluczowe informacje

 • Odbył staż jako spedytor w firmie Schenker
 • Studiował Administrację Biznesową z naciskiem logistykę na Uniwersytecie w Norymberdze
 • W trakcie licznych wyjazdów dobrze poznał Europę Wschodnią
 • 1991: Budowa dzisiejszego Müller - Die lila Logistik SE
 • Jako CEO jest odpowiedzialny za strategię i rozwój korporacyjny

Rupert Früh, CFO

Ekspert finansowy, Rupert Früh, myśli i działa systematycznie.
W kwestiach finansowych zawsze zachowuje zimną krew, rozważa racjonalnie za i przeciw oraz jest pewny swoich decyzji Aby firma mogła sprostać aktualnym oraz przyszłym wyzwaniom, kładzie duży nacisk na kwalifikacje i rozwój pracowników.

Kluczowe informacje

 • Studiował Ekonomię na Uniwersytecie w Stuttgarcie-Hohenheim i na Uniwersytecie Massachusetts w Amherst
 • Pracował w banku Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG
 • Doradca klienta korporacyjnego w Südwestdeutsche Genossenschafts-Zentralbank AG
 • Kierownik grupy kontrolnej dla średniej wielkości grup kapitałowych
 • Od lutego 2003 r. Jako główny przedstawiciel i od marca 2004 r. Jako dyrektor finansowy w Müller - Die lila Logistik SE odpowiedzialny za usługi (finanse, zasoby ludzkie i IT)

Marcus Hepp, CSO

Doskonałość operacyjna to domena Marcusa Heppa. Dba o to, by usługi logistyczne Lila były nie tylko dobrze zaplanowane, lecz również dobrze zrealizowane. W relacjach osobistych pomaga mu jasny system wartości oraz duże kompetencje emocjonalno-społeczne. To inspiruje i motywuje pracowników. Myśli krytycznie, często przekrojowo i jest zawsze otwarty na nowe pomysły.

Kluczowe informacje

 • Studiował Administrację Biznesu na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Nürtingen i Logistykę na  Niemieckiej Akademii Logistycznej w Bremie
 • Pełnił funkcje managerskie u średniej wielkości producenta oprogramowania w Filderstadt i Gildemeister AG w Bielefeld
 • Działał w wielu zespołach i pełnił różne funkcje w Lila Logistik, w tym jako Dyrektor Zarządzający Müller - Die lila Logistik Polska Sp. Z o.o. w Gliwicach od 2006 do 2008 r.
 • Od października 2008 do grudnia 2009 jako Dyrektor Generalny ds. Produkcji 

 • Od stycznia 2010 roku Marcus Hepp jest COO i dyrektorem zarządzającym odpowiedzialnym za biznes operacyjny i marketing

  .

Rada Administracyjna

Michael Müller

Przewodniczący Rady Administracyjnej

Kluczowe informacje

 • Odbył staż jako spedytor w firmie Schenker
 • Studiował Administrację Biznesową z naciskiem logistykę na Uniwersytecie w Norymberdze
 • W trakcie licznych wyjazdów dobrze poznał Europę Wschodnią
 • 1991: Budowa dzisiejszego Müller - Die lila Logistik SE
 • Jako Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za strategię, sprzedaż, doradztwo i komunikację korporacyjną

Joachim Limberg

Wiceprzewodniczący Rady Administracyjnej

Kluczowe informacje

 • Do 1976 r. praktyka zawodowa jako handlowiec eksportowy
 • Do 1976 studia w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i ekonomii: ukończenie studiów na kierunku ekonomicznym w Fernuniversität Hagen
 • 1976-1984: stanowiska kierownicze w spółkach zależnych w Klöckner Werke AG
 • 1984-1995: dyrektor zarządzający średnich przedsiębiorstw
 • 1995-2018: kilka lat za granicą w ThyssenKrupp AG w USA i Hongkongu
 • 2001: członek zarządu ThyssenKrupp Materials AG
 • 2006: Członek Zarządu ThyssenKrupp Services AG
 • 2009-2018: Prezes Zarządu obszaru biznesowego Materials Services i honorowy Wiceprezes Zarządu Bundesvereinigung Logistik (do 2020)
 • Od 2019: funkcje doradcze Senior Industrial Advisor Triton Group, Rada Dyrektorów NLMK Group, Rada Doradcza Hydac

Christoph Schubert

Członek Rady Administracyjnej

Kluczowe informacje

 • Studiował Zarządzanie biznesem w Tübingen i Münster
 • 1987 r. Ukończył studia na kierunku Handel
 • 1992 mianowanie na księgowego
 • 1997 nominacja na dyplomowanego publicznego księgowego
 • 1987 - 1994 Praca w Commerzial Treuhand GmbH, WPG / StBG, Oldenburg
 • 1994 - 1997 Conti Treuhand GmbH, WPG / StBG, Oldenburg, autoryzowany sygnatariusz
 • 1997 – 2005 WP/StB Sozietät Brandau & Köster, Dortmund, Partner
 • 2005 - 2013 Rölfs RP Partner AG, WPG, Dortmund, Partner
 • Od 2013 r. Husemann Eickhoff Salmen & Partner GbR, WP / StB / RA, Dortmund, Partner
 • Od 2014 roku Członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu
 • Członek zarządu Kath. St.-Johannes-Gesellschaft Dortmund GmbH, Dortmund
 • Członek Rady Nadzorczej Cardiac Research Gesellschaft für medizinische-biotechnologische Forschung mbH, Dortmund
 • Konsultant podatkowy i audytor, Dortmund

Per Klemm

Członek Rady Administracyjnej

Kluczowe informacje

 • Odbył szkolenie jako ogrodnik w kwiaciarstwie
 • Spędził wiele lat za granicą we Włoszech, Hiszpanii i Holandii
 • Wykonywał różne działania w zakresie sprzedaży, rozwoju i produkcji
 • Studiował nauki rolnicze na Uniwersytecie Rolniczym w Delft w Holandii
 • od 1999 roku: partner zarządzający Selecta Klemm GmbH & Co. KG
 • od czerwca 2004 r. Członek Rady Nadzorczej Müller - Die lila Logistik SE