Optymalizacja kosztów Wydajne modele biznesowe  Cyfryzacja  Spojrzenie w przyszłość

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Odbywające się co roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MÜLLER | DIE LILA LOGISTIK służy informowaniu o procesach związanych z firmą oraz podejmowaniu uchwał. Serdecznie zapraszamy wszystkich akcjonariuszy i interesantów do udziału w nim oraz do wymiany spostrzeżeń zarówno między sobą, jak i z członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Poniżej znajdziecie Państwo Państwo szczegółowe informacje oraz sprawozdania (w języku niemieckim) dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Müller - Die lila Logistik SE:

 

 

2018▸
2018

01. Einladung zur Hauptversammlung am 15. Mai 2018

02. Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 

03. Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

04. Jahresfinanzbericht 2017 HGB inkl. Lagebericht Müller – Die lila Logistik AG

05. Konzern-Jahresfinanzbericht 2017 IFRS inkl. Lagebericht sowie Bericht des Aufsichtsrats

06. Vollmachtsformular Vertreter und Weisungsformular Stimmrechtsvertreter 2017

07. Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre

08.01. Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Müller – Die lila Logistik AG und der MSG Verwaltung GmbH mit Sitz in Besigheim

08.02. Gemeinsamer Bericht des Vorstands der Müller – Die lila Logistik AG und der Geschäftsführung der MSG Verwaltung GmbH

08.03. Jahresfinanzbericht 2015 HGB inkl. Lagebericht Müller – Die lila Logistik AG

08.04. Konzern-Jahresfinanzbericht 2015 IFRS inkl. Lagebericht sowie Bericht des Aufsichtsrats

08.05. Jahresfinanzbericht 2016 HGB inkl. Lagebericht Müller – Die lila Logistik AG

08.06. Konzern-Jahresfinanzbericht 2016 IFRS inkl. Lagebericht sowie Bericht des Aufsichtsrats

08.07. Jahresfinanzbericht 2017 HGB inkl. Lagebericht Müller – Die lila Logistik AG

08.08. Konzern-Jahresfinanzbericht 2017 IFRS inkl. Lagebericht sowie Bericht des Aufsichtsrats – Kopie

08.09. Jahresabschluss der Müller – Die lila Logistik Service GmbH & Co. KG 2015

08.10. Jahresabschluss der Müller – Die lila Logistik Service GmbH & Co. KG 2016

08.11. Jahresabschluss der Müller – Die lila Logistik Service GmbH & Co. KG 2017

08.12. Jahresabschluss der MSG Verwaltung GmbH 2015

08.13. Jahresabschluss der MSG Verwaltung GmbH 2016

08.14. Jahresabschluss der MSG Verwaltung GmbH 2017

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung vom 15. Mai 2018

 

 

2013▸
2013

01. Einladung und Tagesordnung

02. Jahresabschluss der Müller - Die lila Logistik AG 2012 (mit Lagebericht)

04. Erläuterungen nach § 124a Nr. 2 Aktiengesetz

05. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung

06. Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre

07. Formular für Vollmacht und Weisung

08. Vollmachtsformular

09.01 Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Müller – Die lila Logistik AG und der Müller – Die lila Logistik West GmbH, Sitz Herne

09.02 Gemeinsamer Bericht des Vorstands der Müller – Die lila Logistik AG und der Geschäftsführung der Müller – Die lila Logistik West GmbH, Sitz Herne

09.03 Jahresabschluss der Müller – Die lila Logistik AG 2010 (mit Lagebericht)

09.04 Jahresabschluss der Müller – Die lila Logistik AG 2011 (mit Lagebericht)

09.05 Jahresabschluss der Müller – Die lila Logistik AG 2012 (mit Lagebericht)

09.06 Konzern-Geschäftsbericht der Müller – Die lila Logistik AG 2010 (mit Konzernlagebericht, Konzernabschluss und Bericht des Aufsichtsrats)

09.07 Konzern-Geschäftsbericht der Müller – Die lila Logistik AG 2011 (mit Konzernlagebericht, Konzernabschluss und Bericht des Aufsichtsrats)

09.08 Konzern-Geschäftsbericht der Müller – Die lila Logistik AG 2012 (mit Konzernlagebericht, Konzernabschluss und Bericht des Aufsichtsrats)

09.09 Jahresabschluss der Müller – Die lila Logistik West GmbH, Sitz Herne, 2010

09.10 Jahresabschluss der Müller – Die lila Logistik West GmbH, Sitz Herne, 2011

09.11 Jahresabschluss der Müller – Die lila Logistik West GmbH, Sitz Herne, 2012

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung vom 8. Mai 2013