Optymalizacja kosztów Wydajne modele biznesowe  Cyfryzacja  Spojrzenie w przyszłość

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Odbywające się co roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Müller – Die lila Logistik służy informowaniu o procesach związanych z firmą oraz podejmowaniu uchwał. Serdecznie zapraszamy wszystkich akcjonariuszy i interesantów do udziału w nim oraz do wymiany spostrzeżeń zarówno między sobą, jak i z członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Poniżej znajdują się informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Müller  – Die lila Logistik AG:

  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010

2018

01. Einladung zur Hauptversammlung am 15. Mai 2018 ▸

02. Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 ▸

03. Angaben zur Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte ▸

04. Jahresfinanzbericht 2017 HGB inkl. Lagebericht Müller – Die lila Logistik AG ▸

05. Konzern-Jahresfinanzbericht 2017 IFRS inkl. Lagebericht sowie Bericht des Aufsichtsrats ▸

06. Vollmachtsformular Vertreter und Weisungsformular Stimmrechtsvertreter 2017 ▸

07. Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre ▸

08.01. Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Müller – Die lila Logistik AG und der MSG Verwaltung GmbH mit Sitz in Besigheim ▸

08.02. Gemeinsamer Bericht des Vorstands der Müller – Die lila Logistik AG und der Geschäftsführung der MSG Verwaltung GmbH ▸

08.03. Jahresfinanzbericht 2015 HGB inkl. Lagebericht Müller – Die lila Logistik AG ▸

08.04. Konzern-Jahresfinanzbericht 2015 IFRS inkl. Lagebericht sowie Bericht des Aufsichtsrats ▸

08.05. Jahresfinanzbericht 2016 HGB inkl. Lagebericht Müller – Die lila Logistik AG ▸

08.06. Konzern-Jahresfinanzbericht 2016 IFRS inkl. Lagebericht sowie Bericht des Aufsichtsrats ▸

08.07. Jahresfinanzbericht 2017 HGB inkl. Lagebericht Müller – Die lila Logistik AG ▸

08.08. Konzern-Jahresfinanzbericht 2017 IFRS inkl. Lagebericht sowie Bericht des Aufsichtsrats – Kopie ▸

08.09. Jahresabschluss der Müller – Die lila Logistik Service GmbH & Co. KG 2015 ▸

08.10. Jahresabschluss der Müller – Die lila Logistik Service GmbH & Co. KG 2016 ▸

08.11. Jahresabschluss der Müller – Die lila Logistik Service GmbH & Co. KG 2017 ▸

08.12. Jahresabschluss der MSG Verwaltung GmbH 2015 ▸

08.13. Jahresabschluss der MSG Verwaltung GmbH 2016 ▸

08.14. Jahresabschluss der MSG Verwaltung GmbH 2017 ▸

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung vom 15. Mai 2018 ▸

2013

01. Einladung und Tagesordnung ▸

02. Jahresabschluss der Müller - Die lila Logistik AG 2012 (mit Lagebericht) ▸

04. Erläuterungen nach § 124a Nr. 2 Aktiengesetz ▸

05. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung ▸

06. Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre ▸

07. Formular für Vollmacht und Weisung ▸

08. Vollmachtsformular ▸

09.01 Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Müller – Die lila Logistik AG und der Müller – Die lila Logistik West GmbH, Sitz Herne ▸

09.02 Gemeinsamer Bericht des Vorstands der Müller – Die lila Logistik AG und der Geschäftsführung der Müller – Die lila Logistik West GmbH, Sitz Herne ▸

09.03 Jahresabschluss der Müller – Die lila Logistik AG 2010 (mit Lagebericht) ▸

09.04 Jahresabschluss der Müller – Die lila Logistik AG 2011 (mit Lagebericht) ▸

09.05 Jahresabschluss der Müller – Die lila Logistik AG 2012 (mit Lagebericht) ▸

09.06 Konzern-Geschäftsbericht der Müller – Die lila Logistik AG 2010 (mit Konzernlagebericht, Konzernabschluss und Bericht des Aufsichtsrats) ▸

09.07 Konzern-Geschäftsbericht der Müller – Die lila Logistik AG 2011 (mit Konzernlagebericht, Konzernabschluss und Bericht des Aufsichtsrats) ▸

09.08 Konzern-Geschäftsbericht der Müller – Die lila Logistik AG 2012 (mit Konzernlagebericht, Konzernabschluss und Bericht des Aufsichtsrats) ▸

09.09 Jahresabschluss der Müller – Die lila Logistik West GmbH, Sitz Herne, 2010 ▸

09.10 Jahresabschluss der Müller – Die lila Logistik West GmbH, Sitz Herne, 2011 ▸

09.11 Jahresabschluss der Müller – Die lila Logistik West GmbH, Sitz Herne, 2012 ▸

Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung vom 8. Mai 2013 ▸