Optymalizacja kosztów Wydajne modele biznesowe  Cyfryzacja  Spojrzenie w przyszłość

Cyfryzacja, która się opłaca

Znajdujemy się w fundamentalnym procesie transformacji: cyfrowa rewolucja, łącznie z 4.0, zmienia zarówno sposób naszego życia, naszej pracy, jak i nasze stosunki społeczne i biznesowe.
W kontekście gospodarczym dotyczy to nie tylko światowych graczy, ale także całego systemu wykraczającego poza granice firm, branż i krajów. Z tego powodu ważne jest, aby rozumieć, czym jest cyfryzacja, jakie ma skutki i jak wpływa na naszą przyszłość, ale przede wszystkim, w jaki sposób możemy ją sensownie wykorzystać. 

“The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence -
it is to act with yesterday’s logic.”
– Peter Drucker


Jaki wpływ ma cyfryzacja na zarządzanie łańcuchem wartości?

Wytwarzanie produktów i dostarczanie ich klientom odbywa się w większości firm w ramach zestandaryzowanych procesów. Analiza popytu stanowi podstawę zaopatrzenia w surowce, materiały pomocnicze i komponenty. Zarządzanie łańcuchem dostaw pozwala wyrównać niespodziewane wahania popytu oraz przedstawić wydajne przepływy towarów. Po wytworzeniu rozpoczyna się transport do klienta, który otrzymuje równocześnie zawiadomienie o dostawie. Brzmi całkiem prosto? I tak też jest! Ale tylko tak długo, jak w związku z niedostatecznymi uzgodnieniami działów albo z brakiem przejrzystości procesów nie dojdzie do dłuższych okresów realizacji. A te zagrażają dostępności produktów, a tym samym całemu procesowi tworzenia wartości. Dokładnie
w tym miejscu zaczyna się cyfryzacja.

Możliwości płynące z cyfryzacji – takie jak zintegrowane planowanie i zintegrowana realizacja przepływów towarów, przejrzystość logistyczna, inteligentne magazyny, autonomiczne wózki jezdniowe, ale również normatywne narzędzia analityczne – powinny ujawniać słabe punkty
w procesie realizacji zleceń i je eliminować. Aby z powodzeniem wdrożyć w Waszej firmie właściwe systemy i procesy, konieczny jest szereg działań organizacyjnych. To wiąże się z czasem i oczywiście również z pieniędzmi. Pytaniem jest: czy ten cały nakład się opłaca? 


Nasze podejście do opłacalnego wykorzystania technologii cyfrowych

Znamy trendy i potrafimy przeprowadzić cyfryzację. Korzyść dla naszych klientów tkwi jednak zawsze gdzie indziej. Wiele przedsiębiorstw mówi o bezwzględnej cyfryzacji, lecz co przyniosą duże inwestycje, jeśli brak jest wskaźnika zwrotu z inwestycji? Aby tego uniknąć, stawiamy wyłącznie na takie rozwiązania, które dodatkowo przyczyniają się pozytywnie do rozwoju i sterowania Waszym łańcuchem dostaw. A my tworzymy sieć ponad granicami przedsiębiorstw: narzędzia monitorujące
i pomocnicze pozwalają na pełną, przejrzystą integrację dostawców i klientów biorących udział
w łańcuchu wartości oraz zapewniają wydajność Waszej firmy od strony kosztowej, jakościowej, procesowej i logistycznej.

My w Lila Logistik jesteśmy przekonani, że cyfryzacja ma sens – ale nie za wszelką cenę.

 

Oddziaływanie cyfryzacji na zarządzanie łańcuchem dostaw i logistykę

Wszędzie już można usłyszeć, że 4.0 jest na topie. Jeśli chodzi
o cyfryzację, pojawia się ona prawie w każdym kontekście, mówi się
o Industry 4.0, HR 4.0, Marketing 4.0, Distribution 4.0. A właściwie dlaczego? I czy kryje się za tym coś więcej niż tylko trend?

Czytaj więcej

Automatyzacja procesów produkcyjnych to nic nowego. Pod koniec XIX w. wraz
z pojawieniem się możliwości wytwarzania prądu
i napędu elektrycznego wystartowała druga
rewolucja przemysłowa.

Czytaj więcej

Klasyczna logistyka dotycząca pojedynczych organizacji, polegająca na usługach transportowych, przeładunkowych
i magazynowych rozwinęła się
i stała nowoczesnym, wykraczającym poza granice firmy, zarządzaniem łańcuchem dostaw.

Czytaj więcej