Optymalizacja kosztów Wydajne modele biznesowe  Cyfryzacja  Spojrzenie w przyszłość

Informacje dla inwestorów

W MÜLLER | DIE LILA LOGISTIK oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi logistyczne zarówno w logistyce zakupowej, produkcyjnej, jak i dystrybucyjnej. Do naszych usług zalicza się w równym stopniu rozwój koncepcji logistycznych i kierowanie, kontrola i prowadzenie procesów logistycznych. Tym samym przełamujemy klasyczny podział między doradztwem a realizacją. Od roku 2016 wyróżniamy obszary biznesowe Lila Consult, Lila Operating i Lila Real Estate (oferowanie i zarządzanie należącymi do koncernu nieruchomościami logistycznymi). Skupiamy się na takich branżach jak: motoryzacja, elektronika, dobra konsumpcyjne, przemysł, medycyna i farmacja. Nasze oddziały zlokalizowane są przede wszystkim w Niemczech i w Polsce.

Sprawozdania finansowe grupy przedsiębiorstw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikaty o prawie głosu

Zgodnie z § 26 ust. 1 niem. Ustawy o obrocie papierami wartościowymi (WpHG) zobowiązani jesteśmy zgodnie z §§ 21 i nast. WpHG do niezwłocznego opublikowania komunikatów dotyczących prawa głosu. Niniejsze komunikaty o prawie głosu znajdują się wraz z innymi publikacjami MÜLLER | DIE LILA LOGISTIK tutaj:

Komunikaty o prawie głosu

Struktura akcjonariatu

Wskaźniki

Tutaj zestawiliśmy wskaźniki finansowe MÜLLER | DIE LILA LOGISTIK za rok gospodarczy 2017.