Optymalizacja kosztów Wydajne modele biznesowe  Cyfryzacja  Spojrzenie w przyszłość

Przyszłość oznacza wspólne zarządzanie zmianami

„Za kilka lat 70% z 1000 firm zastąpią nowe przedsiębiorstwa z nowymi modelami biznesowymi.” – Nathan Furr, profesor innowacji i strategii w INSEAD


Co to oznacza dla Was?

Jeśli chcecie się przyczynić do strategicznego sukcesu firmy, to siłą rzeczy będzie Wam towarzyszyła niepewność: W jakim kierunku rozwinie się przyszłość? W jaki sposób zmienią się rynek, konkurencja i konsumenci? Które modele biznesowe i technologie zyskają długotrwale na znaczeniu? Wielu ludzi postrzega zmiany w środowisku ekonomicznym jako niebezpieczeństwo.
Ale kryją one nie tylko ryzyko, ale również szanse dla firmy. Jak zatem radzić sobie z przyszłością?


Przyszłość z perspektywy Müller – Die lila Logistik

Megatrendy globalizacja i cyfryzacja przyspieszają zmiany na świecie. Utrzymanie w organizacji stałej dynamiki i gotowości do zmian to jedno z centralnych wyzwań biznesu. Presja zmian wymaga stworzenia w firmie zespołu, który będzie otwarty na nowe i nieznane, który będzie zaciekawiony możliwościami przyszłości i będzie je aktywnie wykorzystywał. My w Müller – Die lila Logistik pracujemy z dużą gotowością do pomocy, jeśli chodzi o nowe rozwiązania i usługi dla klientów, zdając sobie sprawę z tego, że stosowane dziś dobre, a nawet doskonałe rozwiązania jutro mogą okazać się już przestarzałe i nieaktualne. Jest to uciążliwe ale niezwykle fascynujące.

Świat łączy się w sieć. W przyszłości pojedyncze firmy nie będą już konkurencją dla siebie. Decydujące znaczenie dla powodzenia będzie miała gotowość do działania ich sieci dostawców
i firm partnerskich. Myślenie i działanie Lila staje się odpowiednio bardziej interdyscyplinarne
i wykraczające poza strukturę przedsiębiorstwa: Zamiast dążyć do łączenia pojedynczych korzyści staramy się dla naszych klientów uzyskać łączną korzyść logistyczną. Tylko myśląc z wyprzedzeniem o doskonałości logistycznej i integrując ją ponad granicami firmy, możemy współtworzyć
w przyszłości sieci tworzenia wartości.

 

Aktywne rozważania nad możliwościami przyszłości

Transformacja cyfrowa nie zatrzyma się nawet przed Waszymi modelami biznesowymi. Rosnące
i bardzo dynamiczne wymagania klientów zmuszają firmy do rozwijania swoich modeli biznesowych, modyfikacji łańcuchów tworzenia wartości
i stosowania innowacyjnych technologii. Krótko mówiąc, do zapewnienia szybszej opłacalności ekonomicznej.

Czytaj więcej

Czy można być jeszcze bardziej zorientowanym na potrzeby klienta? Naszym zdaniem: tak. Planowanie, tak zwane Customer Orientation 2.0, należy do nas
w ramach Co-creation. Robicie przy tym ze swoimi klientami wspólne rzeczy. Dokładniej mówiąc: Dostawca współdziała
z potencjalnymi klientami przy optymalizacji albo tworzeniu swoich produktów bądź usług

Czytaj więcej