Optymalizacja kosztów Wydajne modele biznesowe  Cyfryzacja  Spojrzenie w przyszłość

Wykorzystajcie z nami koszty jako szansę

Koszty możecie postrzegać w różny sposób. Niektórym osobom, gdy tylko słyszą to słowo, włosy stają dęba, natomiast amatorom mocnych wrażeń z branży logistycznej wyostrza się czujność. Tak samo jest w Müller – Die lila Logistik: dla nas jako dostarczyciela usług logistycznych koszty stanowią podstawę do tego, aby na bieżąco ulepszać i upraszczać procesy u naszych klientów.

Firmy, których podstawową działalnością jest produkcja komponentów, dóbr inwestycyjnych
i konsumpcyjnych, miały często skromne początki, a stały się silnymi graczami na swoich rynkach poprzez dekady działalności. Kto z nich chce się zastanawiać nad kosztami logistycznymi? Globalizacja oraz idące w parze z cyfryzacją zmiany zachowania zakupowego i konsumpcyjnego zwiększyły jednak presję konkurencyjną oraz dynamikę w większości branż. Firmy radzą sobie z tym tylko jeśli są zdolne do permanentnego wzrostu. A koszty to czynnik ryzyka.


Z perspektywy Lila koszty mogą stanowić dla Was szansę

Wasza firma, tak jak każda inna, uczestniczy w łańcuchu dostaw, w ramach którego w wielu miejscach powstają koszty logistyczne: podczas zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Koszty te trzeba zaakceptować. Ponieważ zalicza się je do kosztów transakcyjnych, które powstają przez udział Waszej firmy w rynku, ktoś musi je pokryć. Nie można ich uniknąć, ale wspólnie możemy je zredukować do minimum: za sprawą ciągłego optymalizowania procesów produkcyjnych
i logistycznych, dzięki kreatywności oraz przez to, że ciągle poszukujemy nowych dróg i rozwiązań.

Presja obniżania kosztów to siła napędowa innowacji. Zmusza do działania i tworzenia  dyscyplin – na przykład Lean Management - które odpowiadają na pytania związane z kosztami, ale dają również możliwości nowego podejścia do firmy według zasady bottom-up (z dołu do góry). Czy istnieje lepszy sposób na zabezpieczenie przyszłości firmy?

Dowiedzcie się, jak możecie obniżyć koszty w łańcuchu dostaw, jakie korzyści odniesie Wasz Lean Management z systemu produkcji Lila oraz od czego możecie zacząć, żeby zredukować koszty personalne.


Założenia wyjściowe optymalizacji kosztów w łańcuchu dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw (Supply-Chain Management) daje możliwość stawania się lepszym. Powód: działanie większości firm opiera się na organizacji funkcjonalnej,
a więc praca dzielona jest między poszczególne działy firmy.
...

Czytaj więcej

W logistyce, tak jak wszędzie, obowiązuje zasada: właściwy pracownik na właściwym miejscu. Wszystko inne wiąże się
z pieniędzmi – a posługując się językiem firmy Müller – Die lila Logistik: wszystko inne to potencjał, który możecie wykorzystać.

Czytaj więcej

O tym, czy będziecie realizować zadania logistyczne w firmie we własnym zakresie - Make - albo przekażecie je w przyszłości zewnętrznym usługodawcom - Buy - nie decydujcie lepiej bez przygotowania.                                       

Czytaj więcej

Outsourcing w logistyce zyskał
w minionych dekadach na znaczeniu. W zależności od zakresu usług, dostarczanych przez operatora logistycznego, rozróżnia się odmienne podejścia.

Czytaj więcej