Optymalizacja kosztów Wydajne modele biznesowe  Cyfryzacja  Spojrzenie w przyszłość

Długofalowy sukces firmy

W Müller – Die lila Logistik myślimy i działamy z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Tworzymy dla naszych klientów rozwiązania logistyczne, które zarówno działają dziś, jak i skuteczne działać będą w przyszłości. Tam, gdzie to tylko możliwe, łączymy zasoby i unikamy marnotrawstwa. Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności ekonomicznej, ekologicznej i społecznej również
w naszej własnej sprawie. Chcemy rozwijać naszą firmę zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Długofalowy sukces jest główną zasadą zarządzania naszą firmą. Zarówno nasi klienci, jak
i Fundacja Niemieckiej Nagrody Zrównoważonego rozwoju uważają tę ideę za słuszną.

Auszeichnung Exzellente Kundenberatung - Auszeichnungen

FOCUS MONEY: Doskonałe doradztwo

3000 firm z 80 branż Niemieckiej gospodarki ocenianych jest pod kątem najwyższej jakości świadczonych usług konsultingowych. Począwszy od 2018, drugi rok z rzędu, “DEUTSCHLANDTEST” ocenił temat “doradztwa i konsultingu”. Podstawą dyskusji i oceny były odpowiedzi na kluczowe pytania: Jakie firmy są silne w dziedzinie doradztwa i konsultingu, oraz  które dostarczają usługi o jakości spełniającej całościowe oczekiwania klientów. Zwycięzca określony został mianem wzoru dla branży, otrzymując 100 punktów. The International School of Management [ISM] – ciesząca się dużym uznaniem, prywatna uczelnia non-profit, która kształci przyszłych managerów w kierunku tworzenia, zorientowanych na zastosowanie, aplikacji dla globalnej gospodarki – wsparła konkurs od strony merytorycznej. (Źródło: FOCUS MONEY)

SOY_3

Supplier of the Year

General Motors (GM) w Orlando na Florydzie po raz kolejny wręczył Müller – Die lila Logistik prestiżową nagrodę z okazji jubileuszowej 25. edycji konkursu „Supplier of the Year” za rok 2017. Po wyróżnieniach za lata od 2010 do 2016 było to siódme wyróżnienie z kolei, które członkowie zarządu osobiście odebrali w stanie Floryda. „Ponowne wyróżnienie potwierdza nasz innowacyjny model biznesowy złożony z doradztwa i realizacji. Jest dla nas jednocześnie pochwałą i motywacją do tego, by utrzymywać doskonałą jakość naszych usług w przyszłości”, twierdzi Michael Müller, Prezes Zarządu. Dostawcy dla motoryzacji na całym świecie otrzymali prestiżową nagrodę koncernu GM, by wykroczyć poza wymogi GM i oferować klientom najbardziej innowacyjne technologie oraz najlepszej jakości samochody w branży. Dostawcy roku wybierani byli każdorazowo przez międzynarodowy zespół kadry menedżerskiej GM z zakresu: zakupów, inżynierii, jakości, produkcji i logistyki. Zwycięzców wyłoniono na podstawie kryteriów osiągnięć w kategorii zakupu produktów, zakupów, logistyki, opieki nad klientem i obsługi klienta.

DLP_21014-1

Niemiecka Nagroda Logistyczna

Mercedes-AMG i Müller-Die lila Logistik wyróżnione zostały w październiku 2014 r. Niemiecką Nagrodą Logistyczną 2014 Federalnego Stowarzyszenia Logistycznego [Bundesvereinigung Logistik e.V.] (BVL) w ramach 31. Niemieckiego Kongresu Logistycznego w Berlinie. Podwójne wyróżnienie nadano za nowy kierunek strategiczny logistyki w Mercedes-AMG GmbH, któremu długofalowo towarzyszył dwucyfrowy wzrost obrotów na rok
i rosnąca złożoność wariantów i części. Projekt „Supplying Performance. Logistyka jako czynnik wzrostu” był w ocenie jurorów innowacyjny we współdziałaniu czterech czynników: radzenia sobie ze złożonością, mocno zazębiającej się współpracy ponad granicami firmy, wysokiego nastawienia na redukcję kosztów, uwzględnienia aspektów ekonomicznych, ekologicznych i zrównoważonego rozwoju społecznego. Poprzez Niemiecką Nagrodę Logistyczną BVL wyróżnia koncepcje logistyczne zrealizowane w praktyce przez firmy z zakresu przemysłu, handlu i sektora handlu i sektora usługowego. 

Deutscher-Nachhaltigkeitspreis_MLL

Niemiecka Nagroda Zrównoważonego Rozwoju

Model biznesowy Müller – Die lila Logistik jako najbardziej długofalowa strategia na przyszłość firm średniej wielkości w Niemczech przekonał jurorów i w listopadzie 2011 r. w Düsseldorfie wyróżniony został Niemiecką Nagrodą Zrównoważonego Rozwoju dla „najbardziej zrównoważonej strategii na przyszłość wśród niemieckich firm średnich w roku 2011 w ramach Niemieckiego Dnia Zrównoważonego Rozwoju pod patronatem Kanclerz Niemiec, dr Angeli Merkel. Jury oceniło model biznesowy Lila Logistik jako „interesujący i warty nagrodzenia”. Odpowiedzialność ekologiczna, ekonomiczna i społeczna przewija się przez cały model biznesowy, a rozwiązania dla klientów jako główny – „liliowy” wątek. Niemiecka Nagroda Zrównoważonego Rozwoju przyznawana jest firmom, które wzorcowo łączą sukces ekonomiczny z poszanowaniem środowiska. Wyróżnienie jest inicjatywą Fundacji Niemieckiej Nagrody Zrównoważonego Rozwoju we współpracy z rządem Republiki Federalnej Niemiec, Radą Zrównoważonego Rozwoju, stowarzyszeniami gospodarczymi, organizacjami cywilnymi i jednostkami badawczymi.