Optymalizacja kosztów Wydajne modele biznesowe  Cyfryzacja  Spojrzenie w przyszłość

Tak zabezpieczamy wydajność waszych modeli biznesowych

XXI wiek charakteryzuje się mnóstwem społecznych i ekonomicznych wyzwań. Globalizacja, skrócony cykl życia produktu, stosowanie kompleksowych technologii oraz wymóg innowacji
i wzrostu prowadzą do zaostrzenia konkurencji oraz tworzą równocześnie strategiczne czynniki sukcesu organizacji. Rosnące tempo rozwoju, niedobór wykwalifikowanej siły roboczej oraz rosnące wymagania klientów zmuszają firmy do zmiany swoich modeli biznesowych i łańcuchów wartości.


Jaką rolę odgrywa Supply-Chain-Management
w ekonomicznym sukcesie Waszej firmy?

Zarządzanie łańcuchem dostaw (Supply-Chain-Management) to całość ukierunkowanych na proces działań służących realizacji zlecenia klienta, począwszy od jego przyjęcia, a skończywszy na dostawie, wraz ze wszystkimi niezbędnymi do tego czynnościami oraz etapami pośrednimi. Konsekwentnie stosowany system zarządzania gwarantuje znaczną przewagę konkurencyjną, między innymi większe zadowolenie klientów, krótsze czasy przepływu, zwiększoną dostępność produktów, lepszą penetrację rynku, niższe koszty tworzenia produktu, zredukowane zapasy towarów i krótsze procesy decyzyjne. Problem: Powszechne wskaźniki finansowe firmy odzwierciedlają często tylko klasycznie funkcjonujące organizacje, tak że podczas planowania strategii, taktyki i działań optymalizacyjnych uwaga kierowana jest zawsze tylko na częściowe obszary firmy. W porównaniu do całościowego podejścia, obejmującego całą strukturę firmy, istotne potencjały udoskonalania pozostają przy tym niezdefiniowane.


Nasze podejście do wydajnego wdrożenia Waszych modeli biznesowych

Pokażemy Wam potencjały w całym łańcuchu dostaw i wykorzystamy je w sposób typowy dla Lila – wspólnie. Podstawą jest zrozumienie stosowanego u klienta modelu biznesowego i warunków rynkowych. Pozwala nam to tworzyć rozwiązania koncepcyjne i operacyjne, dostosowane do charakterystycznych potrzeb klientów, które zdadzą każdy egzamin. Naszym celem jest najwyższa jakość. Dlatego codziennie sprawdzamy od nowa naszą pracę i wdrażamy trwałe procesy udoskonalania. Za pomocą ukierunkowanej na proces struktury łańcucha dostaw podnosimy wydajność generowania zysków w Waszej firmie. Lila Logistik jako rzetelny partner, działający
w sposób zrównoważony, wspiera Was przy osiąganiu celów biznesowych.

 

Czynniki sukcesu Waszego modelu biznesowego

Współpracujecie z licznymi dostawcami, stale realizujecie dostawy, a być może posiadacie zakłady produkcyjne i spółki dystrybucyjne na całym świecie? Wasza logistyka musi sprostać tym złożonym wyzwaniom.

Czytaj więcej

W firmach produkcyjnych logistyka jest tylko środkiem do celu. Z tego powodu w zakładzie produkcyjnym często zaniedbane bywa całościowe postrzeganie logistycznych przepływów materiałów, towarów
i informacji.

Czytaj więcej

„Wiedza” wydaje się nam oczywista, używamy tego słowa prawie codziennie. Niektórzy mówią
o knowledge (ang. wiedza, umiejętności), niektórzy o know-how. Ustrukturyzowana, aktualna wiedza stanowi złoto przyszłości.

Czytaj więcej

My w LILA LOGISTIK jesteśmy zdania, że dosyć już tego lamentowania! Badania dowodzą, że ok. 60% wszystkich decydentów w niemieckich firmach traktuje walkę z niedoborem wykwalifikowanej siły roboczej jako świetny element zabezpieczenia przyszłości.

Czytaj więcej