Optymalizacja kosztów Wydajne modele biznesowe  Cyfryzacja  Spojrzenie w przyszłość

Doradztwo zorientowane na realizację

Teoria czy praktyka? I to, i to! Pomysł przełamania podziału między doradztwem a realizacją nie jest przypadkowy. Z uwagi na to, że procesy w firmach stają się coraz bardziej kompleksowe, logistyka ma przede wszystkim jedno zadanie: całościowe postrzeganie, a co za tym idzie – całościowe rozwiązania. W naszym pionie LILA CONSULT doradzamy przedsiębiorstwom w zakresie struktur organizacyjnych, wydajnych procesów i optymalnej logistyki.

 

Doskonały magazyn

Sukces w Waszych magazynach jest jedną z decydujących przewag konkurencyjnych, którą możecie udoskonalić poprzez ukierunkowane badanie i optymalizację. Pozwólcie nam wspólnie przemyśleć, co ma znaczenie.

Warehouse Excellence

Competence Center Warehouse Excellence koncentruje się na procesach logistycznych w obrębie jednego obiektu logistycznego, jednego magazynu. 

Dla każdego poziomu logistycznego: wejścia towaru, komisjonowania, załadunku, dostępne są różne strategie rozwiązań, począwszy od „manualnych” po „w pełni zautomatyzowane”. Jednym z podstawowych pytań w Competence Center jest zidentyfikowanie „idealnego” rozwiązania alternatywnego, w kontekście charakterystycznych dla Was czynników wpływu, takich jak np. wzrost zatrudnienia, powierzchnia, budżet, ROI, oczekiwania, czas trwania, stopień kwalifikacji, dynamiczne wymagania, wolumen.

Supply Network Excellence

Pojęcie zarządzania łańcuchem dostaw  już od dawna weszło jako stały element do naszego codziennego języka. Sądzimy, że powinniście się zajmować nie tylko swoim łańcuchem dostaw, lecz również całą siecią dostaw. Zanurzcie się z nami w świecie Supply Network Excellence i wyostrzcie swoją uwagę. 

Supply Network Excellence

Z naszego punktu widzenia łączenie różnych łańcuchów dostaw w jedną sieć wraz z zapewnieniem ich przejrzystości jest kluczem do sukcesu. Takie połączenie różnych łańcuchów dostaw i powstająca w rezultacie sieć dostaw znajdują się w centrum uwagi Competence Center Supply Network Excellence.

  • Gdzie są potrzebne obiekty logistyczne?
  • Jak wygląda koncepcja produkcyjno-ofertowa?
  • Jak wyglądają doświadczenia/wydajność po stronie dostawców?
  • Jak wyglądają relacje "klient-dostawca” w całej sieci i w jaki sposób funkcjonują?
  • W jaki sposób można zarządzać kompleksowymi sieciami w czasie rzeczywistym, a najlepiej prospektywnie?

Wszystko to są typowe kwestie Competence Center Supply Network Excellence.

Nasze strategie doradcze Lila

Poniżej znajdziecie wyciąg z portfolio naszych strategii doradczych. Dostosowujemy je do indywidualnych potrzeb klientów i wdrażamy odpowiednio z uwzględnieniem sytuacji firmy. Najlepszy rezultat daje dopiero właściwe połączenie poszczególnych strategii doradczych.

Control Tower

Zespół CONTROL TOWER zarządza w Lila Logistik łańcuchem dostaw i kontroluje go, począwszy od odbioru od dostawcy poprzez zakłady i/lub centra logistyczne aż po dostarczenie do klienta. Cała komunikacja oraz śledzenie i zarządzanie odbywa się za pomocą platformy internetowej. Oparte na systemie, przejrzyste zarządzanie zdarzeniem w łańcuchu dostaw informuje w czasie rzeczywistym w razie przekroczenia terminu albo innych wypadków. Control Tower działa jak zespół informacyjno-doradczy, np.
w przypadku strajków, złej pogody. Oraz monitoruje cały ruch, a także przejmuje kompletne zarządzanie eskalacjami.

Interim Services

W przypadku INTERIM SERVICES (usługi tymczasowe) chodzi o zamierzone wykorzystanie w firmie klienta doświadczonych pracowników Lila Logistik na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych. Ważnym zadaniem Interim Services jest wsparcie naszych klientów w fazie rozruchu usług logistycznych. Nie ma znaczenia przeniesienie czy otwarcie nowego centrum usług logistycznych; zespół startowy wesprze Was zgodnie z Waszymi wyobrażeniami. Możecie dowolnie wybierać zarówno pracowników, jak i ich kwalifikacje. 

Zarządzanie procesem i jakością

Jakość jest kluczowym czynnikiem sukcesu – uzyskanie zadowolenia klienta to absolutna konieczność. Zapewni to wprowadzenie
i utrzymanie zrównoważonego systemu zarządzania jakością ukierunkowanego na stałe ulepszanie procesów. My jako Lila Consult doradzimy Wam pod względem fachowym i organizacyjnym w zakresie opracowania koncepcji aż po operacyjną implementację.

Bezpieczeństwo łańcucha dostaw

BEZPIECZEŃSTWO ŁAŃCUCHA DOSTAW: po atakach terrorystycznych z 11 września Światowa Organizacja Celna ustanowiła standardy w celu zabezpieczenia i ułatwienia handlu światowego. Wspólnota Europejska zintegrowała przepisy dotyczące bezpieczeństwa we Wspólnotowym Kodeksie Celnym i utworzyła status UPOWAŻNIONEGO PRZEDSIĘBIORCY (AEO-Authorised Economic Operator). Od 29.04.2010 roku obowiązuje nowe rozporządzenie UE nr 300/2008, które stanowi, że tylko transport powietrzny może posiadać status „bezpieczny”. Tym samym przestały obowiązywać dotychczasowe regulacje dotyczące uznania za „ZNANEGO NADAWCĘ” i „ZAREJESTROWANEGO AGENTA” przez inną firmę w łańcuchu dostaw. Upoważnienie następuje teraz wyłącznie po przeprowadzeniu audytu przez Federalny Urząd Lotnictwa. 

Logistik Cockpit

Podstawą każdej optymalizacji są aktualne wyniki pomiarów. Nasz LOGISTIK COCKPIT wychodzi naprzeciw tej myśli. Za sprawą tworzenia modeli procesów i ich osadzenia w ramach czasowych projektu (podstawa: REFA, MTM, benchmark) albo kosztach procesu, można realizować posiadający określoną strukturę system zarządzania logistyką, produktywnością i kosztami, przeznaczony zarówno dla personelu, jak i używanych wózków przemysłowych.

Planowanie przepływu materiałów

PLANOWANIE PRZEPŁYWU MATERIAŁÓW obejmuje – krótko mówiąc – planowanie, optymalizację i realizację systemów przepływu materiałów. Wspierając nasze planowanie przepływu materiałów, możecie wykorzystywać potencjały obniżenia kosztów, liczyć się z krótkim czasem implementacji, od początku wyznaczać wysokie standardy jakości nowych procesów oraz minimalizować ryzyko związane z projektem i jego startem.

Optymalizacja transportu i sieci

Podstawą nowych założeń OPTYMALIZACJI TRANSPORTU jest obserwacja strumieni zaopatrzenia i dystrybucji. Pierwszy krok polega na ocenie cen transportu, efektów synergii / kierowania oraz obniżenia stanu zapasów za pomocą analizy potencjałów.
W fazie koncepcyjnej definiowane są nowe elementy sieci, funkcje kierowania i procesy oraz ogłoszenie przetargu na rynku.

Symulacja

SYMULACJA przywróci do życia istniejący plan logistyczny. Wąskie gardła i utrudnienia są rozpoznawane i eliminowane już na samym początku. Zastosowana technika symulacji zabezpiecza naszych klientów przed ryzykiem związanym z rozpoczęciem nowych projektów i procesów, weryfikując szybko różne warianty i scenariusze. Dlatego zwłaszcza przy dużych projektach jest ona korzystniejsza niż konwencjonalne planowanie. W dłuższym okresie wiąże się to z ogromnymi oszczędnościami czasowymi
i niewielkimi nakładami na dopasowanie przy zmianach planu.

Zarządzanie dostawcami usług logistycznych

ZARZĄDZANIE DOSTAWCAMI USŁUG LOGISTYCZNYCH wspiera naszych klientów we wszystkich koniecznych działaniach, począwszy od przygotowania i analizy niezbędnych podstaw planowania, sporządzenia specyfikacji technicznej, przygotowania projektu decyzyjnego, aż po kontrolowaną integrację dostawcy usług logistycznych w procesy wewnątrz-
i zewnątrz-zakładowe. Chętnie służymy Wam pomocą, udostępniając informacje z zakresu sporządzania umów i przydatną wiedzę fachową dotyczącą tego, jakich informacji i w jakiej formie potrzebujecie, aby móc optymalnie porównać otrzymane oferty.

Audyt logistyczny

W ramach AUDYTU LOGISTYCZNEGO w zależności od zadania analizujemy Waszą intralogistykę i logistykę produkcji. Na podstawie analiz procesów i badań benchmarkingowych wskażemy zarówno potencjały optymalizacji, jak i ścieżkę wdrożenia
i realizacji.

Strategia outsourcingowa

Za pomocą analizy i przejrzystej prezentacji Waszej sytuacji kosztowej, jakościowej i wydajnościowej oraz uwzględniając średniookresowe planowanie biznesowe, bierzemy pod uwagę wszystkie decydujące kryteria skutecznej STRATEGII OUTSOURCINGOWEJ na wszystkich etapach: począwszy od analizy make-or-buy poprzez ogłoszenie przetargu aż po realizację. 

Audyt łańcucha dostaw

W ramach AUDYTU ŁAŃCUCHA DOSTAW w zależności od zadania analizujemy Waszą logistykę zaopatrzenia, produkcji i/lub dystrybucji. Na podstawie analiz procesów i badań benchmarkingowych wskażemy zarówno potencjały optymalizacji,  jak i ścieżkę wdrożenia i realizacji.

Optymalizacja zapasów

Zadaniem doskonałej OPTYMALIZACJI ZAPASÓW jest naszym zdaniem zapewnienie krótkiego czasu składowania gotowych produktów w zasobach. Czasy realizacji, dopasowane do rynku i wymagań klientów, należy zdefiniować w procesie produkcji
i dopasować do nich gotowe zapasy. Należy ponadto skutecznie i na czas identyfikować sezonowe i typowe dla rynku zmiany poziomu sprzedaży. Należy zapewnić stale dużą dostępność produktów przy równocześnie minimalnym zamrożeniu kapitału. Należy zadbać przy tym również o to, by produkty były wytwarzane możliwie blisko wybranego przez klienta terminu dostawy oraz zagwarantować stale dużą dostępność materiałów i możliwie najkrótsze czasy przezbrojenia. Obowiązuje tutaj maksyma unikania marnotrawstwa w produkcji, aby osiągnąć optymalną produktywność.

Strategiczna integracja dostaw łańcucha

STRATEGICZNA INTEGRACJA DOSTAWCÓW oznacza dla nas również w globalnych łańcuchach dostaw zapewnienie bardzo elastycznego zaopatrzenia produkcji. I mimo rosnącej kompleksowości produktów i różnorodności wariantów należy z pomocą właściwych struktur zaopatrzenia utrzymać zamrożony kapitał własny na niskim poziomie. A poprzez odpowiednie zarządzanie logistyką można w porę reagować na grożące niedobory dostaw.

Kwalifikacja dostawców

Oferujemy wsparcie we wszystkich kwestiach związanych z tematem KWALIFIKACJI DOSTAWCÓW. Podczas wyboru dostawców pod uwagę należy wziąć nie tylko cenę i jakość, trzeba też przede wszystkim sprawdzić, czy własne obszary zainteresowań i modele biznesowe są zgodne z tymi potencjalnych dostawców. Aby zrealizować strategiczne cele zakupowe przez zaplanowane działania
i zdefiniowane metody postępowania, istniejącą bazę dostawców należy regularnie uaktualniać pod względem oczekiwanego rozwoju działalności, jego etapów, celów i treści oraz niedoborów, a także zdefiniować właściwe środki zaradcze. W tym celu należy opracować, wprowadzić i monitorować właściwe wskaźniki służące zrównoważonej regulacji wydajności dostawców dostosowanej do własnych celów firmy. Metody audytowania służą, w zależności od sytuacji i celów, określeniu i ocenie danej tematyki oraz wspólnemu wypracowaniu i wdrożeniu optymalnych strategii obsługi i zaopatrzenia dla całego łańcucha dostaw. Musimy zaakceptować to, że dostawcy jak produkty podlegają cyklowi życia i z tego względu należy ich w pewnym momencie wymienić.