Optymalizacja kosztów Wydajne modele biznesowe  Cyfryzacja  Spojrzenie w przyszłość

Zgłoś wszelkie nieprawidłowości

Zaobserwowałeś lub doświadczyłeś naruszenia przepisów w firmie? Poinformuj nas o tym. Masz możliwość powiadomienia nas drogą mailową, lub anonimowo, w piśmie przesłanym na adres po prawej stronie.

compliance@lila-logistik.com

Müller - Die lila Logistik SE
COMPLIANCE ABTEILUNG
Ferdinand-Porsche-Str. 6
74354 Besigheim-Ottmarsheim

System Zarządzania Zgodnością

Ogół zasad i działań celem przestrzegania określonych reguł i tym samym celem uniknięcia naruszenia norm w firmie określany jest ogólnie jako „System Zarządzania Zgodnością” lub „Compliance Management System”.
System zarządzania zgodnością Müller - Die lila Logistik SE dąży do systematycznego i trwałego zapobiegania naruszeniom norm
w firmie, ich wykrywania i sankcjonowania. Utworzyliśmy niezbędne struktury organizacyjne i zlecamy stałą kontrolę zagrożeń przez  właściwie odpowiedzialne obszary firmy. W ramach raportowania prezentowane i dokumentowane są znaczne zagrożenia, a także zagrożenia i działania w zakresie zgodności z normami. Ponadto poprzez wewnętrzne kontrole i działania kontrolne regularnie badamy, jaki dalszy rozwój systemu zarządzania zgodnością jest zasadny.
Zgodność i integralność są dla nas w Müller - Die lila Logistik SE niezwykle ważne. Dlatego wymagamy od wszystkich pracowników, aby respektowali obowiązujące prawo oraz przepisy urzędowe i przestrzegali ich. To samo dotyczy wewnętrznych instrukcji i dyrektyw. Celem jest zapobieganie szkodom dla firmy, pracowników, kontrahentów oraz dla ogółu.

System zgłaszania naruszeń

Stworzyliśmy system zgłaszania nieprawidłowości, który pomaga szybko wykryć naruszenia norm i przepisów. Niezależnie od tego, czy jesteś zatrudniony bezpośredni przez Lila Logistik, czy też przez firmę zewnętrzną, możesz zgłosić naruszenia przepisów w firmie lub wszelkie oznaki ich dotyczące, korzystając z dostępnej opcji na naszej stronie głównej. Masz możliwość anonimowego udzielania wskazówek. Naruszenie jest jednak będzie jednak szybciej i skuteczniej wykryte jeśli podasz nam swoje dane. Prosimy o podanie pełnych danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail), a także wszystkich szczegółów dotyczących naruszenia (kiedy, gdzie, kto, co). Oczywiście traktujemy Twoje zawiadomienie z zachowaniem całkowitej poufności.

Traktowanie w sposób poufny

Wybrani pracownicy działu komunikacji korporacyjnej otrzymają szczegółowe instrukcje od Ciebie i przekażą je do odpowiedniego biura firmy w celu wyjaśnienia. Jeśli istnieje poważne podejrzenie, możemy również rozważyć przekazanie go organowi ścigania. W razie potrzeby informujemy innych pracowników w ramach procesu kontrolnego, zachowując przy tym poufność. Nie podajemy Twojego nazwiska lub okoliczności, które mogłyby sprawić, że zostaniesz rozpoznany jako demaskator, zarówno osobie, której dotyczy skarga , jak i innym pracownikom. Tylko w wyjątkowych przypadkach, np. ze względu na wymogi prawne lub w przypadku postępowania publicznego może być wymagane ujawnienie tożsamości. Korzystając z formularza powiadomień nie ponosisz ryzyka. Jednakże, jeśli celowo podajesz fałszywe informacje, aby np. zaszkodzić osobie, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia działań przeciwko Tobie.

Okres przechowywania

Przechowujemy otrzymane informacje tylko wtedy, gdy wymagają one dalszych działań lub jesteśmy prawnie zobowiązani do ich przechowywania. Następnie notatki są usuwane lub anonimizowane, co oznacza, że odniesienie do Twojej tożsamości jako demaskatora jest usuwane i nie można go odzyskać.

Ciężkie naruszenia

  • Podrabianie i manipulowanie raportami, zapisami i umowami
  • Przestępstwa związane z: kradzieżą, szpiegostwem gospodarczym, korupcją, praktykom monopolistycznym i praniem brudnych pieniędzy
  • Naruszenia przepisów dotyczących papierów wartościowych i nielegalne wykorzystywanie informacji poufnych
  • Poważne obrażenia fizyczne i psychiczne, naruszanie prywatności pracowników
  • Naruszenie polityki prywatności
  • Niewłaściwe prowadzenie księgowości, wewnętrznych kontroli księgowych i audytu
  • Poważne naruszenia przepisów ochrony środowiska
  • Anomalie, które mogą poważnie zaszkodzić reputacji firmy
  • Naruszenia zasad zarządzania i norm obowiązujących członków zarządu