Optymalizacja kosztów Wydajne modele biznesowe  Cyfryzacja  Spojrzenie w przyszłość

Transformacja cyfrowa

Transformacja cyfrowa nie zatrzyma się nawet przed Waszymi modelami biznesowymi. Rosnące
i bardzo dynamiczne wymagania klientów zmuszają firmy do rozwijania swoich modeli biznesowych, modyfikacji łańcuchów tworzenia wartości i stosowania innowacyjnych technologii. Krótko mówiąc, do zapewnienia szybszej opłacalności ekonomicznej. Ale wymiana danych związana z łączeniem firm i klientów w sieć daje Wam również nowe szanse biznesowe. Warunkiem jest inteligentne przetwarzanie tych danych.

 

Czy transformacja cyfrowa dotyczy każdego modelu biznesowego?

Wygląda to tak. Wasza firma porusza się w środowisku cyfrowym, które w coraz większym stopniu wpływa na to, w jaki sposób organizacja może konkurować na rynku, aby osiągać zyski. Stopień koniecznej transformacji cyfrowej może przy tym sięgać od nieznacznego dopasowania istniejącego modelu biznesowego aż po fundamentalne zmiany, które stawiają całkowicie na głowie produkty, usługi, modele dochodów oraz wymagają zdefiniowania ich na nowo. Jaka dawka transformacji jest odpowiednia, zależy od wymagań Waszych klientów. Ostatecznie chodzi o to, by kupujący u Was klienci byli nie tylko zadowoleni, ale również zachwyceni. Dlatego, że klienci, którzy są tylko zadowoleni, jak wykazał szereg badań pogarszają dochody. Uczynienie z klientów fanów pozostaje więc w erze cyfryzacji podstawową formułą docelową skutecznych modeli biznesowych. Tylko dlatego, że na bazie technologii cyfrowej można to zrobić dużo szybciej. Aktywatorami cyfryzacji – technologiami, wspierającymi procesy transformacji są:


 

 

Są one od dawna stosowane w środowisku biznesowym. Pozwalają Wam być blisko klienta, lepiej go rozumieć i niezależnie od miejsca i czasu zapewniać mu wyjątkowe doznania zakupowe.


Jak wygląda skutecznie wdrożony model biznesowy?

Cyfryzacja już od dawna wpływa na to, w jaki sposób firmy osiągają zyski. Już w roku 2001 firma Apple wprowadziła na rynek przenośny odtwarzacz multimedialny: iPod. Wraz z odpowiednim oprogramowaniem iTunes można wymieniać dane między iPodem a komputerem, kupować
i ściągać treści, w szczególności muzykę w sklepach Appstore. Takie połączenie urządzenia, oprogramowania i sklepu internetowego postawiło cały przemysł muzyczny na głowie. Chociaż Apple nie był pierwszym dostawcą przenośnych odtwarzaczy, to firma ta jest dominantem na rynku, podczas gdy jej konkurenci tacy jak firma Diamond Multimedia z marką przenośnych odtwarzaczy audio Rio straciła nagle udziały w rynku. Przykład ten pokazuje ogromny potencjał nowego modelu biznesowego: Firma Apple zapewniła klientom nowe doznania zakupowe i doświadczenia podczas użytkowania, wzmocniła swoją pozycję na rynku jako innowator i osiągnęła szybko duże zyski. Dużą część obrotów związanych z muzyką przedsiębiorstwo osiągnęło, sprzedając iPody, integracja internetowego sklepu z muzyką stanowi ochronę przed konkurencją.

 

Czy w przyszłości wszystko będzie cyfrowe czy nastąpi odpowiednie połączenie?

Nowe modele biznesowe będzie można rozwijać nie tylko cyfrowo, ale również „offline”. Modele biznesowe Pay-Per-Use pozwalają Wam też na zwiększenie atrakcyjności Waszych produktów. Klient nie musi kupować, płaci za to, co wykorzystał. W branży budowy maszyn
i instalacji przemysłowych ryzyko związane z konserwacją sprzętu i ryzyko handlowe obciąża dostawcę.

Co dostawca z tego ma? Całkiem dużo! I jeszcze więcej, gdy skorzysta z możliwości, jakie daje mu cyfryzacja. W każdej chwili może wykorzystać swoją wiedzę producenta w procesach, ostatecznie to on wie najlepiej, jak wydajnie użytkować maszyny. Eksploatując maszyny, może czerpać z tego informacje w celu ulepszenia produktu albo uczynienia go innowacyjnym. Może reagować w czasie rzeczywistym na nieprawidłowe dane maszyn i wprowadzić konserwację predykcyjną. W ten sposób można uniknąć przestojów, uzyskać więcej godzin pracy podlegających wynagrodzeniu. Lepsze rozumienie potrzeb klientów, wynikające z modelu biznesowego, umożliwia mu ponadto maksymalizację zysków za pomocą indywidualnych modeli ustalania wynagrodzeń. Technologie inteligentnego kontraktu (Smart Contracts) albo rozproszonego rejestru (Distributed Ledger) zapewniają przejrzystą, zabezpieczoną przed sfałszowaniem dokumentację eksploatacji maszyn
i wynagrodzenia za wykonaną pracę w czasie rzeczywistym. Przejrzystość kosztów przy podejściu pay-per-use jest również znacząco korzystne po stronie klienta. Klient płaci tylko za zrealizowane godziny pracy i może wnikliwie kalkulować.
Z połączenia z cyfrowym światem, oprócz koncepcji pay-per-use, korzyści przynosi również wiele innych podobnych modeli biznesowych:

 • Freemium (bezpłatna wersja podstawowa, płatna wersja premium)
 • Direct Selling (bez pośredników)
 • Add-on (osobne rozliczanie usług dodatkowych)
 • Mass Customization (indywidualność prosto z półki)
 • Selfservice (pracujący klient)
 • Solution Provider (wszystko od jednego dostawcy)

 

W jaki sposób znajdziecie właściwy model biznesowy?

Spoglądając na klientów, ich problemy, obietnicę jakości, łańcuch tworzenia wartości oraz mechanizm generowania dochodów, zadajcie sobie właściwe pytania: 

 • Klient: Kim są Wasi klienci docelowi i jakie są grupy docelowe?
 • Jego problem: Jakie pytania zadaje klient? Z jakimi wyzwaniami i problemami musi się zmierzyć?
 • Obietnica jakości: Co oferujecie swoim klientom?
 • Łańcuch tworzenia wartości: W jaki sposób realizujecie usługi?
 • Mechanizm generowania dochodów: W jaki sposób generowane są wartości i dochody?


„Nieważne, jak wygląda model biznesowy, nie ma znaczenia co ktoś o tym sądzi, jeśli klienci tego nie lubią”. Motto Paula Grattona, pełniącego funkcję CEO banku internetowego Egg, pokazuje, że to klient tworzy sedno modelu biznesowego. Tylko wtedy, gdy dokładnie zdefiniujecie, poznacie
i zrozumiecie segmenty klientów i grupy klientów, możecie złożyć obietnicę jakości, która będzie prosta, jasna, silna i jedyna w swoim rodzaju. Zgodnie z tym istotnym jest, w jaki sposób można zapewnić tę jakość. Skoncentrujcie się przy tym na Waszych podstawowych kompetencjach 
i postawcie w swoim łańcuchu tworzenia wartości na partnerstwo, kooperację i współdziałanie. Na ogół skutkuje to dużym tempem i dużą wydajnością kosztową. Analizując mechanizm generowania dochodów, ostatecznie chodzi o to, czy Wasz zaplanowany model biznesowy jest również rentowny. Skalkulujcie, uwzględniając wszystkie koszty, które powstałyby w czasie realizacji modelu biznesowego, co ostatecznie pozostanie dla firmy.

Cyfryzacja zmienia świat szybko, fundamentalnie i kompleksowo. Zwykłe przyglądanie się to u nas w Müller – Die lila Logistik za mało. Dlatego nasi eksperci z pionów Lila Consult i Lila Operating współpracują już dzisiaj z naukowcami z zakresu cyfrowych innowacji, aby móc współtworzyć modele biznesowe jutra. Pozyskaną przez nas wiedzę wykorzystujemy przy tym zawsze w celu zwiększenia jakości i dochodów naszych klientów – dzieje się to ponad granicami przedsiębiorstwa. W czasie trwania całego procesu realizacji zlecenia doradzamy naszym klientom w zakresie optymalnego pod względem wartości dodanej wdrażania modeli biznesowych i towarzyszymy im przy wykorzystywaniu ich potencjałów. Bo po to jest Müller - Die lila Logistik: Doradztwo i wdrożenie w jednym.

Aby móc sobie wyobrazić, jak nasz świat biznesowy zmieni się w nadchodzących latach, poprosiliśmy ekspertów z dziedziny gospodarki, nauki, polityki i społeczeństwa o omówienie przyszłości z różnych perspektyw oraz wydaliśmy książkę pt. „Wyprzedzajmy swoją epokę". Jednym
z omówionych w niej tematów jest logistyka jutra. Po kliknięciu na poniższy link możecie zapoznać się z tym rozdziałem książki i dowiedzieć się więcej o przemianach w całej branży.