Optymalizacja kosztów Wydajne modele biznesowe  Cyfryzacja  Spojrzenie w przyszłość

Przemysł 4.0 albo czwarta (r)ewolucja przemysłowa

Już wszędzie można usłyszeć, że 4.0 jest na topie. Jeśli chodzi o cyfryzację, pojawia się ona prawie
w każdym kontekście, mówi się o Industry 4.0, HR 4.0, Marketing 4.0, Distribution 4.0. A właściwie dlaczego? I czy kryje się za tym coś więcej niż tylko trend? Punktem wyjścia retoryki 4.0 było dążenie do zabezpieczenia w przyszłości miejsca dla biznesu, jakim są Niemcy, poprzez kompleksową cyfryzację produkcji przemysłowej. Pojęciem Industry 4.0 wywołano czwartą rewolucję przemysłową, która tak jak jej poprzedniczki niesie za sobą radykalne zmiany gospodarcze, ale też społeczne.

Pierwszą rewolucję przemysłową wywołały w XVIII w. napędzane wodą i parą wodną maszyny
i urządzenia. 100 lat później przejście na napęd elektryczny umożliwiło zautomatyzowaną produkcję taśmową, a tym samym dokonała się druga rewolucja przemysłowa. Możliwe stało się wytwarzanie dóbr produkcyjnych na masową skalę w korzystnych cenach. Kamień węgielny pod kapitalizm został położony, co przyniosło dobrobyt części społeczeństwa. Po kolejnych blisko 100 latach,
w ostatniej ćwierci XX w., wraz z elektronicznym przetwarzaniem danych rozpoczęła się trzecia rewolucja przemysłowa. Do dzisiaj umożliwia ona coraz to bardziej kompleksowe rozwiązania automatyzacyjne i z rosnącym współczynnikiem przyspieszenia trwa już całe 40 lat. Zaawansowane połączenie technologii produkcji z technologią informacji tworzy nowe możliwości intra-operacyjności: zapowiedziana czwarta rewolucja przemysłowa zmierza do zautomatyzowanej wymiany danych wzdłuż całego łańcucha wartości, a tym samym do wysokowydajnego sterowania współpracą maszyn, urządzeń i ludzi poprzez algorytmy. Wiązałoby się to z ewentualną inwolucją produkcji masowej na rzecz dóbr i usług realizowanych na miarę użytkowników. Oczekiwania co do technologii są duże. Czy rewolucja utrzyma, to co obiecuje, okaże się dopiero w kolejnych latach
i stuleciach. 

 

Jako przedsiębiorstwo zorientowane na przyszłość w Müller - Die lila Logistik śledzimy
z zainteresowaniem ten temat. Czy to w sposób rewolucyjny, czy też ewolucyjny, cyfryzacja zmienia zarządzanie łańcuchem dostaw: wszyscy aktorzy, którzy do tej pory częściowo niezależnie od siebie uczestniczyli w kompleksowym łańcuchu dostaw, stają się teraz częścią sieci, co oznacza współpracę w dużym tempie i wymianę informacji w czasie rzeczywistym poprzez wspólną infrastrukturę. Obniżająca się w związku z tym tolerancja błędów będzie wymagała równocześnie zautomatyzowanego zarządzania jakością wraz z kompleksową analizą wskaźnikową.
W sumie będzie przetwarzana taka ilość danych, która przed kilkoma laty byłaby nie do pomyślenia. Jest to wyzwanie wprawdzie ogromne, ale z naszej perspektywy najbardziej obiecujące.

Nawet jeśli rozwój znajduje się aktualnie jeszcze w stadium początkowym, to prognozy mówią, że za kilka lat koszty logistyczne średnich przedsiębiorstw będzie można obniżyć o blisko 10% – za sprawą systemów ERP, które w sposób inteligentny przekonwertują ogromne ilości danych na dane istotne dla podejmowania działań. Za pomocą zarządzania łańcuchem dostaw, które jako punkt łączący wszystkie przepływy materiałów i informacji zapewnia optymalny podgląd, przez sterowanie całym łańcuchem logistycznym za pośrednictwem Fourth Party Logistics Service Provider. Wymuszony przepływ informacji przyczyni się nie tylko do optymalizacji kosztów, ale również zapewni przejrzystość i porównywalność. Analizy benchmarkingowe będą przeprowadzane podczas bieżącej działalności w modułach czasu rzeczywistego. A nowoczesne, przejrzyste informacyjnie systemy zarządzania wiedzą pomogą zwiększyć wydajność na poziomie wykraczającym poza działy, siedziby firmy i samą firmę oraz w sposób zautomatyzowany likwidować miejsca powstawania strat, np.
w punkcie styku logistyki i produkcji.

Ostatecznie pozostaje tylko jedno pytanie: jak szybko jesteśmy gotowi zaakceptować i poprzeć ten przełom? Nie możemy go zatrzymać. Będziemy musieli się nauczyć, że dane nie kłamią, że rynki
i modele biznesowe nabierają gwałtownie tempa oraz, że cyfryzacja nie będzie po prostu kontynuować dotychczasowych procedur, lecz niesie ze sobą obce, nowatorskie rozwiązania.
Na przykład uczenie maszynowe czy sztuczną inteligencję.


Sztuczna inteligencja i jej dążenie do logistycznej perfekcji

Idea sztucznej inteligencji (SI) istnieje już od dawna, badania naukowe prowadzone są w tym zakresie od połowy 1950 roku. SI to szansa dla ludzkości, zagraża natomiast pracy ludzkich rąk.
W wielu obszarach może i zastąpi interakcję międzyludzką. Mogłaby zrewolucjonizować zarządzanie łańcuchem dostaw, ponieważ jej zastosowanie podniesie istotnie zdolność do prognozowania sprzedaży i obrotów. Poprzez inteligentne dopasowanie nieskończenie wielu danych można będzie pewnego dnia wiarygodnie przewidzieć, czy i ile sztuk czekoladowych Mikołajów sprzeda się
w Południowej Afryce przy stabilnych warunkach pogodowych. Rzeczywistość jest już zaskakująco blisko – z pomocą właściwych kompetencji metodycznych, w szczególności w segmencie B2C, można już pisać algorytmy, które będą mogły przewiedzieć trendy jutra. Już właśnie w przypadku procesów logistycznych tworzących wartość dodaną, jak na przykład w zarządzaniu częściami typu -C, SI uczyni wiele rzeczy prostszymi, dokładniejszymi i bardziej opłacalnymi.

SI będzie na początku stosowana przypuszczalnie w rutynowych procesach logistycznych. SI dąży do perfekcji, a w swoich analizach i decyzjach jest szybsza i pewniejsza niż człowiek. Zarówno w zakresie postępowania z błędami, jak i planowania, na przykład obliczania modeli popytu, określania czasu załadunków, wyboru opłacalnej drogi transportu albo korzystnej cenowo firmy transportowej.
W perspektywie długoterminowej SI sprawi, że procesy optymalizacji i planowania będą realizowane szybko, skutecznie i w czasie rzeczywistym.

 

Możliwości jakie daje nam Przemysł 4.0

W naszej książce „Wyprzedzajmy swoją epokę” Ulrich Sendler w swojej publikacji pod tytułem „Potencjalny hit eksportowy "Made in Germany" – Możliwości jakie daje nam Przemysł 4.0” naświetlił dokładnie ten temat. Możecie bez problemu pobrać tę publikację tutaj.

Jako firma doradcza nastawiona na wdrożenia jesteśmy zaciekawieni, jak szybko będzie postępować cyfryzacja i zastosowanie sztucznej inteligencji w łańcuchu dostaw. Mając to na uwadze, codziennie zajmujemy się zmianami rynku. Dlatego tak ważne jest dla nas dbanie
o silną sieć i patrzenie w przyszłość.

W naszych centrach kompetencyjnych Lila Consult ważną rolę odgrywa przy tym ciągłe wypróbowywanie na nowo swoich sił, a także rozpoznawanie potencjałów, kiedy sensowne jest zastosowanie nowych technologii. Naszym zadaniem jest również rozpoznanie, kiedy być może stosowane już technologie przyniosą większe korzyści. Równie ważne jest u nas uzyskanie informacji, co sądzicie o tym w swojej firmie i jakie są w związku z tym Wasze oczekiwania
w perspektywie długookresowej. Skontaktujcie się z nami, chętnie przedyskutujemy z Wami ten temat.