Optymalizacja kosztów Wydajne modele biznesowe  Cyfryzacja  Spojrzenie w przyszłość

Co nas na co dzień napędza do działania?

Koncepcja Lila służy jako strategiczny kompas do osiągania naszych celów biznesowych i obejmuje nasze wartości, naszą misję oraz wizję. Jednolite ujęcie naszej koncepcji umożliwia wspólne ukierunkowanie, porządek i orientację, co pozwala nam zarówno zachować istotę LILA LOGISTIK,  jak i stymulować stały postęp wewnątrz firmy. 

Filozofia Lila przełamuje przy tym nie tylko klasyczny podział między doradztwem
a wdrożeniem lecz także przenika koncepcję Lila i jest widoczna przez to na każdym jej poziomie.

 

Nasze wartości

Nasze wartości zdefiniowane są w Konstytucji Lila – trwałe i ponadczasowe. Konstytucja ta opisuje system wartości obowiązujący ludzi w naszej organizacji. Gwarantuje ona, że mamy stale przed oczami podstawy naszego myślenia i działania oraz że nieustannie i bez ograniczeń doceniamy
i przestrzegamy tych założeń we wszystkich obszarach jako trwałych zasad, nadających kierunek naszym działaniom – wiedząc, że powinniśmy i chcemy oceniać się ciągle według tego.

- Rupert Früh (CFO)

Nasza misja

Hepp_rund

  

Nasza misja tworzy w oparciu o wartości Lila podstawę naszych biznesowych priorytetów i standardy naszej pracy. Symbolizuje przy tym zadanie, które my jako LILA LOGISTIK zleciliśmy sobie sami, aby nie tylko spełniać wymagania naszych klientów, lecz również ich zachwycać.

Nasza wizja

Müller_runf

Nasza wizja oznacza przyszły wizerunek firmy Lila Logistik – pożądany przez długi okres, a mimo to konkretny – zrozumiały, jasny, przetłumaczalny. Ta wizja motywuje nas do tego, by wciąż na nowo krytycznie analizować naszą pracę
i definiować wysokie standardy jakości – wyjątkowe na rynku. Poprzez współdziałanie z naszymi wartościami i naszą misją powstaje koncepcja Lila, która pozwala nam każdego dnia przybliżać się do naszych celów strategicznych.