Optymalizacja kosztów Wydajne modele biznesowe  Cyfryzacja  Spojrzenie w przyszłość

Ewolucja logistyki

Współpracujecie z licznymi dostawcami, stale realizujecie dostawy, a być może posiadacie zakłady produkcyjne i spółki dystrybucyjne na całym świecie? Wasza logistyka musi sprostać tym złożonym wyzwaniom. Nawet jeśli nadal chodzi o zapewnienie przepływu materiału i informacji, to za sprawą  globalizacji i dynamicznego rozwoju gospodarczego zasadniczo zmieniły się dwie kwestie: rozumienie pojęcia logistyka oraz oczekiwania wobec dostawców usług logistycznych. 

Producenci, którzy w latach 70-tych wciąż sami dbali o logistykę w swoich firmach i posiadali hale magazynowe i tabor, dzisiaj byliby określani mianem First Party Logistics Provider (1PL), zaś w latach 80-tych, w dobie internacjonalizacji rynków i rosnącej w związku z tym presji zwiększania efektywności, pojawili się Second Party Logistics Service Provider (2PL), firmy transportowe
i spedytorzy, którzy mogli realizować usługi transportowe taniej i na elastycznych warunkach. Ci stopniowo przejmowali też usługi przeładunkowe i magazynowe. Działający od lat 90-tych Third Party Logistics Service Provider (3PL) różnią się od nich kompleksowością usług. Oprócz transportu
i magazynowania odpowiedzialni są także za dalsze zadania logistyczne, częściowo również usługi finansowe i Value Added Services. Są to usługi dodane, obejmujące procesy produkcyjne, generujące niewielką wartość dodaną, takie jak montaż wstępny. Usługi 3PL nazywane są logistyką kontraktową. Producenci likwidują infrastrukturę logistyczną, a aktywami takimi jak nieruchomości logistyczne i pojazdy transportowe dysponują usługodawcy. Dzisiaj, w środowisku globalnym i cyfrowym, coraz większe znaczenie zyskują Fourth Party Logistics Service Provider (4PL) . Świadczą oni usługi w zakresie zintegrowanego sterowania łańcuchami dostaw międzyfirmowych i korzystają z innowacyjnych technologii informacyjnych, aby zapewnić kompleksowość swoich usług. Do ich realizacji nie potrzebują aktywów, ich zadanie polega raczej na koordynacji pracy innych dostawców usług logistycznych.

My, firma Müller – Die lila Logistik, oferujemy swoim klientom usługi w zakresie 3PL i 4PL.

 

 

 

Oczekiwania a rzeczywistość

W kwestii integracji systemów informatycznych i cyfrowego sterowania łańcuchem dostaw oczekiwania są duże. Nasza rada: bądźcie otwarci na przyszłość, ale pozostańcie realistami. Oczekiwania i rzeczywistość nadal dzieli przepaść. Jako podmiot logistyczny, posiadający praktyczne doświadczenie w obszarze 4PL, wiemy co z ekonomicznego punktu widzenia wykonalne jest już dzisiaj, a z czym lepiej jeszcze trochę poczekać.

Celem logistyki 4PL jest zintegrowane sterowanie i dalszy rozwój łańcuchów dostaw międzyfirmowych. W tym celu 4PL za pośrednictwem swojej sieci udostępnia dostawcom, magazynom, zakładom produkcyjnym, filiom dystrybucyjnym itd. swoje struktury informatyczne
i systemy oraz próbuje stale ulepszać procesy, czynić je efektywnymi i trwałymi. Niezależnie, czy mowa o procesach inbound (wewnętrznych) czy outbound (zewnętrznych), 4PL może obecnie, za pomocą symulacji sieci i załadunku, pokazać w jaki sposób  zoptymalizować strukturę kosztów, albo jak przez idealne wykorzystanie pojemności ładunkowej pojazdów transportowych utrzymać zanieczyszczenie powietrza na stale niskim poziomie. W końcu coraz więcej firm zobowiązuje się do utrzymywania swojego śladu ekologicznego na jak najniższym poziomie. Można już też dokonać wyboru optymalnych (z punktu widzenia kosztów i środowiska) tras transportowych i środków transportu – drogowych, szynowych, morskich albo powietrznych. Za sprawą zgrabnej kombinacji transportów lub tras multimodalnych, w szczególności przy operacjach międzynarodowych, można skrócić czas transportu i zwiększyć niezawodność dostaw. Poza tym pewność transportu podnoszą narzędzia monitorowania. Zarządzanie zdarzeniami łańcucha dostaw pozwala przykładowo zidentyfikować odpowiednio wcześnie wąskie gardła, przejmować odpowiedzialność i wdrażać alternatywne rozwiązania, aby utrzymać niezawodność dostaw. Podmioty logistyczne mogą za pomocą baz danych porównywać koszty transportu różnych dostawców i firm transportowych. Zyskuje się dzięki temu przejrzystość podczas kontroli kosztów.


4PL – specjalista od sieci

Będąc podmiotem oferującym usługi 4PL, naszym zadaniem jest połączenie Waszych łańcuchów dostaw z uwzględnieniem wszystkich uczestników i czynników wpływu po stronie input i output oraz koordynacja współpracy w obrębie tej sieci.


 

Jakość sieci zależy od informacji, które stanowią jej podstawę. Dlatego na początku naszej pracy przeprowadzamy całościową, szczegółową analizę sieci, która obejmuje zarówno wymagania klientów, producentów, jak i dostawców oraz która – w celu ciągłego ulepszania – cyklicznie się powtarza. Jej przedmiotem jest wykorzystanie sieci, potrzeby, strategie zaopatrzenia, strategiczne planowanie tras i design sieci.


Lila Control Tower jako wsparcie globalnych procesów transportowych

Narzędziem 4PL, za pomocą którego zachowujemy dla Was kontrolę, jest dostępna przez internet Lila Control Tower. Umożliwia centralny monitoring i dynamiczne sterowanie globalnymi procesami transportowymi, występującymi z wysoką częstotliwością. Wszystko to jest dostosowane do Waszej produkcji. Platforma komunikacyjna, do której podłączeni są wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw, ma dostęp do danych związanych z magazynowaniem i frachtem, dokumentuje zdarzenia, opracowuje działania i przekazuje je danym uczestnikom w celu wdrożenia.

Lila Control Tower podczas sterowania procesami transportowymi uwzględnia wymiar strategiczny, operacyjny i dynamiczny. Strategiczne wytyczne idealnie wpasowują się przy tym w operacyjny
i dynamiczny proces planowania logistycznego. Przez porównanie zamierzonych celów
z sytuacją obecną można rozważyć możliwe zmiany w łańcuchu dostaw. Symulacja sieci pozwala przykładowo ustalić, gdzie w przyszłości powinny być zlokalizowane siedziby firmy albo w jaki sposób zakup konkurencyjnych usług transportowych, organizacja przewoźników i monitoring tras przejazdu mogą zoptymalizować proces zamawiania. Do standardów w operacyjnym planowaniu logistycznym zalicza się na przykład jednolite plany załadunkowe, operacje księgowania transportów z efektywną konsolidacją, rygorystyczne zarządzanie wyjątkami i reklamacjami, uzupełnione
o zarządzanie kosztami frachtu i zarządzanie trasami przejazdu. Dynamiczne planowanie logistyczne ostatecznie ma na celu osiągnięcie wysokiego stopnia standaryzacji w łańcuchu dostaw
i wprowadzenie systemu KPI w całej sieci.

Zalety Lila Control Tower są oczywiste: poprzez standardy we wszystkich trzech wymiarach możliwa jest szybka, elastyczna współpraca również z nowymi partnerami. Transporty, w tym fracht morski oraz dostawców usług transportu kontenerowego i dostawców ekspresowych przesyłek kurierskich, można koordynować centralnie, co z kolei przekłada się na szybsze i proste procesy związanie
z obsługą towarów przychodzących. Oprócz tego zyskuje się przejrzystość w zakresie realizacji poszczególnych zleceń transportowych. W ten sposób zwiększa się z jednej strony synergia wewnątrz sieci transportowych, z drugiej strony pozwala to na centralne zarządzanie oknami czasowymi.

Narzędzie Lila Control Tower, będące centralą kierowania i sterowania procesami transportowymi, obniża częstotliwość występowania błędów, przyspiesza decyzje i zwiększa elastyczność w Waszej sieci logistycznej.

Chcecie wiedzieć jak w praktyce działa Lila Control Tower? Z dostępnego do pobrania Whitepaper dowiecie się więcej. Chętnie również wymienimy się bezpośrednio z Wami informacjami na temat naszych usług 4PL i ocenimy szczególne wymagania Waszej firmy – czekamy na Waszą wiadomość.