Optymalizacja kosztów Wydajne modele biznesowe  Cyfryzacja  Spojrzenie w przyszłość

Witamy w świecie cyfrowego tworzenia wartości

"W przyszłości wszystko będzie inne – nikt nie wie, co nadchodzi”. Wszyscy to wiedzą, ale co to właściwie oznacza? Czy zmieni się sposób, w jaki współdziałamy? Czy rzeczywiście nie można ocenić przyszłego rozwoju? Pozwólcie nam po prostu wspólnie zobaczyć, jak cyfryzacja będzie wpływać na łańcuchy wartości, i co możemy wynieść z tego na przyszłość.


Od logistyki do zarządzania łańcuchem dostaw 

Klasyczna logistyka dotycząca pojedynczych organizacji, polegająca na usługach transportowych, przeładunkowych i magazynowych rozwinęła się i stała nowoczesnym, wykraczającym poza granice firmy, zarządzaniem łańcuchem dostaw. Powód: rosnące wymagania klientów, pracowników
i partnerów powodują, że cały proces tworzenia wartości dodanej staje się sprawniejszy oraz wydajniejszy. Zamiast uzyskiwania pojedynczych warunków optymalnych dąży się do uzyskiwania łącznych warunków optymalnych w łańcuchu wartości, w którym procesy realizowane są możliwie płynnie, począwszy od dostawcy do klienta końcowego, a więc przez wszystkie etapy związane
z zaopatrzeniem i sprzedażą. W ten sposób poszczególne firmy nie są już względem siebie konkurencyjne, lecz wydajność ich całej sieci stanowi konkurencję. Zarządzanie łańcuchem dostaw (Supply-Chain-Management) umożliwia firmom wykorzystywanie istniejących poza siecią potencjałów do osiągania sukcesów poprzez rozwój, organizację, kierowanie i realizację efektywnych i wydajnych przepływów towarów, pieniędzy i informacji. Jeśli chcecie optymalnie wykorzystać te potencjały, cyfryzacja odgrywa przy tym decydującą rolę. 


Supply Chain 4.0

W ramach Przemysłu 4.0 i transformacji cyfrowych pojawiły się technologie, takie jak Big Data, Internet Rzeczy, druk 3D albo rzeczywistość rozszerzona. Wspierają one powstawanie nowych modeli biznesowych, cyfryzację produktów i usług oraz umożliwiają integrację i synchronizację działań wszystkich aktorów w łańcuchu wartości. Na pytanie, czy Supply Chain 4.0 to nie science fiction, można szybko odpowiedzieć: wymienione technologie to część dzisiejszego świata pracy.
Z ankiety przeprowadzonej w roku 2016 przez grupę przedsiębiorstw doradczych PWC wynika, że jedna trzecia pytanych firm rozpoczęła już cyfryzację łańcucha wartości, a 72% firm wystartuje z nią w najbliższych pięciu latach. To że prawie każda firma chce inwestować długoterminowo w ten obszar, jest oczywiste. Przedsiębiorstwa liczą na kolejne korzyści gospodarcze: naukowcy prognozują możliwy wzrost wydajności o 4,1% oraz wzrost dochodów o 2,9% – i to rocznie. Cyfryzacja ma zatem duże znaczenie dla zabezpieczenia przyszłej egzystencji Waszej firmy. Pokażemy Wam zatem, jak wyglądają konkretne możliwości cyfryzacji w łańcuchu dostaw  i jakie wynikają z tego szanse dla Waszego biznesu. 

 

 

Sześć założeń dotyczących korzystania z technologii cyfrowych w łańcuchu dostaw 

Łańcuch dostaw jest pełen cyfrowych możliwości. Wiele to już teraźniejszość, niektóre rzeczy to jeszcze melodia przyszłości. Nie każdy z pomysłów, które niżej przedstawiamy, będzie odpowiedni dla Waszej firmy albo będzie się dał zastosować jeden do jednego. Ale są one dobrą okazją do tego, by zweryfikować Wasz łańcuch dostaw pod względem ewentualnego wykorzystania technologii cyfrowych.

1. Zintegrowane planowanie i wykonanie
Głównym celem w zarządzaniu łańcuchem dostaw jest dostarczenie właściwego produktu do klienta końcowego, we właściwym czasie – czyli najszybciej jak się da. Należy przy tym zadbać zarówno o elastyczny i sprawny przepływ materiałów, jak i o wydajność procesów oraz o niskie koszty transakcji. Krótko mówiąc, jak to często bywa w codzienności logistycznej, chodzi o to, żeby uczynić niemożliwe możliwym. Aby się to udało, stworzymy dla Was podstawową infrastrukturę, która uprości integrację czynności planistycznych i realizacyjnych wzdłuż łańcucha dostaw: 

To jedynie wycinek możliwości, które mogą uczynić planowanie i realizację działań w ramach łańcucha dostaw wydajniejszym. Ważne – tylko wtedy, gdy systemy nie są użytkowane osobno, lecz połączoną platformą, można wykorzystać ich cały potencjał.


2.  Połączona w sieć platforma łańcucha dostaw 

Nieprawidłowe prognozy popytu albo też brakujące części surowcowe zagrażają procesowi realizacji łańcucha dostaw, ponieważ z reguły liczne działania bazują na sobie nawzajem. Dla szybkiego rozwiązywania pojawiających się problemów i redukowania ich konsekwencji do minimum ogromne znaczenie ma wymiana informacji. Poprzez włączenie danych wewnętrznych
i zewnętrznych platformy cyfrowe tworzą główną instancję kontrolującą i monitorującą dla wszystkich aktorów łańcucha dostaw: począwszy od odbioru u dostawcy aż po dostawę do klienta. Cała komunikacja, śledzenie i sterowanie mogą odbywać się przykładowo poprzez platformę chmurową. Łączy ona kilka systemów, co daje stały podgląd wszystkich procesów realizowanych
w łańcuchu wartości, w przypadku nieprawidłowości, np. w razie przekroczenia faz dostawy w czasie rzeczywistym jesteście informowani o tym i możecie na czas zareagować poprzez zarządzanie eskalacją. Implementacja właściwej platformy wymaga zarówno wiedzy technologicznej, jak
i ludzkiej zręczności. Dopiero gdy zintegrowana platforma zacznie funkcjonować, nastąpi ogromna redukcja całego nakładu związanego z planowaniem i zostanie wygenerowana wartość dodana dla użytkownika. Podczas tworzenia takiej  platformy możecie skorzystać z pomocy naszych ekspertów. 


3. Procurement 4.0 – całościowe rozwiązania w zakresie nabywania

Cyfryzacja naszego świata pracy definiuje na nowo procesy zakupów i nabywania. Wymagania względem Waszych pracowników w zakresie wiedzy informatycznej rosną, powstają nowe kategorie nabywania i zmienia się pakiet korzyści funkcji nabywania. Przewidujące analizy rynku i dostawców, Co-creation (współtworzenie), a zatem włączenie dostawców w proces projektowania produktu oraz zawieranie umów w formie elektronicznej otwierają przed kwestią zakupów nowe możliwości
i zwiększają znaczenie dla strategicznego sukcesu Waszej firmy. Nie wystarczy jednak, że dostosujecie do tego swoją firmę. Decydujące jest również zaangażowanie wszystkich aktorów biorących udział w tych procesach oraz zwiększenie wydajności procesów w całym łańcuchu wartości.


4. Inteligentne magazyny

Inteligentny magazyn oznacza inteligentną automatyzację zarządzania magazynem. Poprzez różne technologie łączymy przy tym zautomatyzowane procesy. Celem jest zwiększenie produktywności
i wydajności zarządzania magazynem oraz równoczesna redukcja zapotrzebowania na personel
i częstotliwości występowania błędów w obsłudze ręcznej. Inteligentny magazyn oddziałuje na cały łańcuch dostaw, począwszy od logistyki wewnętrznej aż po logistykę zewnętrzną.

Scenariusz operacyjny: samochody ciężarowe podczas jazdy automatycznie przekazują do systemu inteligentnego magazynu swoje aktualnie położenie i przewidywany czas dojazdu. Następnie automatycznie rezerwowana jest rampa załadunkowa, aby zapewnić szybki proces rozładunku. Bezpośrednio w magazynie prowadzone są dalsze działania: za pomocą czujników wszystkie zasoby aktualizowane są w czasie rzeczywistym.

Systemy transportowe bez kierowcy rozmieszczają towary bez dalszych etapów pośrednich – oczywiście przy równoczesnym automatycznym zapisie wszystkich danych w systemie. Po wpłynięciu zamówienia od klienta robot typu picking kompletuje zamówione produkty i przekazuje je dalej do wysyłki. Tutaj czeka już kolejny robot, który pakuje towary i załadowuje je do zarezerwowanego wcześniej samochodu ciężarowego.

Myślicie, że to science fiction? Nie, to już wdrożona rzeczywistość. Przyczyną tego, że innowacyjne technologie nie są jeszcze rozpowszechnione na dużą skalę, są wysokie wciąż koszty rozwoju
i produkcji. Gdy tylko te się zmniejszą, nic już nie będzie stało na przeszkodzie zastosowaniu tych technologii.

 

5. Wydajne zarządzanie częściami zamiennymi – z drukiem 3D

Zarządzanie częściami zamiennymi to na ogół drażliwy temat. W wielu branżach blisko połowę wszystkich zamówień stanowią jednorazowe zapytania o części zamienne. Popyt jest całkowicie nieregularny i stąd trudny do przewidzenia. Skutkiem tego są duże zapasy, ponieważ zgodnie
z przepisami części zamienne najczęściej muszą być dostępne przez 30 lat. Przechowywanie materiałów C w drugorzędnym, niedrogim magazynie to nie rozwiązanie na miarę dzisiejszych czasów. Postawcie zamiast tego na technologię 3D: mozolne produkowanie wstępne oraz długoletnie składowanie odpada, będziecie mogli wyprodukować części zamienne, o które pytają Wasi klienci, w ciągu kilku minut. Wszystko, czego potrzebujecie, to oprócz zmysłu technicznego, drukarka 3D, oprogramowanie, plany części zamiennych i materiał do produkcji. Koszty inwestycji zamortyzują się szybko przez likwidację kosztów magazynowych, a przez zredukowany przeładunek towarów oszczędzicie również pieniądze.


6. Autonomiczna dystrybucja

Niedobór wykwalifikowanych pracowników i rosnące natężenie transportu w coraz większej mierze utrudniają firmom realizację wszystkich zapytań klientów. Stosowanie autonomicznych środków transportu w magazynie w związku z tym nadal zyskuje na znaczeniu. Również w ruchu drogowym cyfryzacja stwarza nowe możliwości transportowe. Pierwsze autonomiczne samochody ciężarowe są w drodze. A przedsiębiorstwa, takie jak Daimler, Tesla, ale również koncerny IT, rozwinęły już kolejne technologie dla rozwiązań w zakresie transportu autonomicznego. Najpierw jednakże należy zbudować prawne podstawy jazdy autonomicznej, a także infrastrukturę zasilanych głównie energią elektryczną środków transportu przyszłości. Gospodarka nie może długotrwale rezygnować
z nowych technologii – stosowanie ich w życiu codziennym to tylko kwestia czasu.


 

Czynniki skutecznego wdrożenia inteligentnego łańcucha dostaw

Podczas realizacji inteligentnego łańcucha dostaw, zgodnie z naszym doświadczeniem powinniście uwzględnić następujące czynniki sukcesu:

 • Procesy:  Zbudujcie całościowe procesy tworzenia wartości, angażując Waszych dostawców
  i klientów w proces cyfryzacji. Możecie przykładowo współpracować i napędzać innowacje poprzez platformy oparte na chmurze.
 • Organizacja i umiejętności: Przygotujcie Wasze organizacje na nowe wymagania technologiczne. Potrzebujecie do tego specjalistów rozumiejących kompleksowo poszczególne komponenty łańcucha wartości i dysponujących równocześnie wiedzą, w jaki sposób wdrożyć
  z powodzeniem w działalność operacyjną i zarządzać w długim okresie koncepcjami cyfrowymi. 
 • Sterowanie efektywnością: Wyznaczcie konkretne cele, które chcielibyście zrealizować
  w ramach Waszego łańcucha dostaw, i przemyślcie, które wskaźniki będą potrzebne, aby wykazać sukces i zapewnić długookresowe powodzenie Waszych działań.
 • Partnerstwo:  Poszukajcie partnerów, z którymi stworzycie rozwiązania i wdrożycie
  z powodzeniem Wasze cele. Łańcuch wartości to szereg aktorów. Tylko wtedy, gdy wszyscy dążą do tego samego celu, można zmaksymalizować korzyści.
 • Technologie: Sporządźcie harmonogram działań, uwzględniając przydatne technologie, które pomogą Wam przy cyfryzacji Waszego łańcucha dostaw.  Możecie przy tym sięgać zarówno po istniejące już komponenty, jak i po technologie przyszłości.
Przedstawiona tu wiedza nie pokaże Wam, jak wygląda łańcuch wartości przyszłości. Tematyka ta jest zbyt kompleksowa. Ale wiedza ta świadczy o tym, że w nie tak dalekiej przyszłości czekają nas fundamentalne zmiany. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak wykorzystać cyfryzację i innowacyjne technologie konkretnie w Waszej firmie, chętnie Wam o tym opowiemy.