Optymalizacja kosztów Wydajne modele biznesowe  Cyfryzacja  Spojrzenie w przyszłość

Odpowiedzialność

Informacje, które udostępnia Müller - Die lila Logistik SE na niniejszej stronie internetowej, przygotowane zostały z najwyższą starannością i są na bieżąco aktualizowane. Mimo dokładnej kontroli nie jesteśmy w stanie zagwarantować braku błędów. Müller - Die lila Logistik SE wyłącza zatem wszelką odpowiedzialność bądź gwarancję dokładności, kompletności i aktualności informacji zaprezentowanych na tej stronie internetowej. Dotyczy to w szczególności stron internetowych, na które przekierowują hiperłącza. Chodzi tu o obce strony internetowe, na treść których nie mamy wpływu. Müller - Die lila Logistik SE wyłącza zatem wyraźnie odpowiedzialność za treść stron tego rodzaju. Müller - Die lila Logistik SE nie ponosi również odpowiedzialności za działania służące ochronie danych osobowych wprowadzone przez administratorów tego rodzaju stron internetowych. Müller - Die lila Logistik SE zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym momencie bez uprzedzenia zmian bądź uzupełnień udostępnionych informacji lub danych. Jeśli nasze strony internetowe zawierają wypowiedzi dotyczące przyszłości, wypowiedzi te opierają się na przekonaniach i ocenach zarządu i są tym samym obarczone ryzykiem i niepewnością. Müller - Die lila Logistik SE nie ma obowiązku aktualizacji takich wypowiedzi odnoszących się do przyszłości. Odpowiedzialność za takie wypowiedzi zostaje jednoznacznie wyłączona.