Optymalizacja kosztów Wydajne modele biznesowe  Cyfryzacja  Spojrzenie w przyszłość

Impressum

Adres


Müller - Die lila Logistik SE
Ferdinand-Porsche-Straße 6
74354 Besigheim
Telefon +49 7143 810 0
Telefax +49 7143 810 199
info@lila-logistik.com

Zarząd


Michael Müller (CEO)
Rupert Früh (CFO)
Marcus Hepp (CSO)

Siedziba spółki: Besigheim
Handelsregister: Amtsgericht Stuttgart HRB 777931
Ust-Id-Nr. DE 147 843 887

Müller - Die lila Logistik SE
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Ta strona służy Państwu do przeglądu informacji o spółce Müller - Die lila Logistik SE oraz wskazówek prawnych dotyczących naszej strony internetowe.

Prawa autorskie


© Müller - Die lila Logistik SE. Wszystkie prawa zastrzeżone. Treść włącznie z obrazami oraz układem strony internetowej spółki Müller - Die lila Logistik SE podlegają ochronie prawa autorskiego lub innym ustawom służącym ochronie mienia. Zabrania się rozpowszechniania lub zmieniania treści tych stron włącznie z tzw. kadrowaniem oraz używaniem innych środków.
Dlatego też treść ta nie może być powielana w celach komercyjnych, rozpowszechniana, zmieniana lub udostępniana osobom trzecim.

Webmaster

Corinna Klingmann

Ferdinand-Porsche-Straße 6
74354 Besigheim-Ottmarsheim
Deutschland / Germany
Fon +49 (0) 7143 810 133
corinna.klingmann@lila-logistik.com

 

Odpowiedzialność


Informacje, które udostępnia Müller - Die lila Logistik SE na niniejszej stronie internetowej, przygotowane zostały z najwyższą starannością i są na bieżąco aktualizowane. Mimo dokładnej kontroli nie jesteśmy w stanie zagwarantować braku błędów. Müller - Die lila Logistik SE wyłącza zatem wszelką odpowiedzialność bądź gwarancję dokładności, kompletności i aktualności informacji zaprezentowanych na tej stronie internetowej. Dotyczy to w szczególności stron internetowych, na które przekierowują hiperłącza. Chodzi tu o obce strony internetowe, na treść których nie mamy wpływu. Müller - Die lila Logistik SE wyłącza zatem wyraźnie odpowiedzialność za treść stron tego rodzaju. Müller - Die lila Logistik SE nie ponosi również odpowiedzialności za działania służące ochronie danych osobowych wprowadzone przez administratorów tego rodzaju stron internetowych. Müller - Die lila Logistik SE zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym momencie bez uprzedzenia zmian bądź uzupełnień udostępnionych informacji lub danych. Jeśli nasze strony internetowe zawierają wypowiedzi dotyczące przyszłości, wypowiedzi te opierają się na przekonaniach
i ocenach zarządu i są tym samym obarczone ryzykiem i niepewnością. Müller - Die lila Logistik SE nie ma obowiązku aktualizacji takich wypowiedzi odnoszących się do przyszłości. Odpowiedzialność za takie wypowiedzi zostaje jednoznacznie wyłączona.

Znak towarowy


Jeśli nie podano inaczej, wszelkie znaki towarowe stosowane na stronach internetowych Müller - Die lila Logistik SE objęte są prawem ochronnym. Dotyczy to w szczególności logotypu firmowego i oznaczenia.

Prawa licencyjne

Firma Müller - Die lila Logistik SE chciałaby przedstawić się użytkownikom poprzez innowacyjną, bogatą w informacje stronę internetową. Mamy nadzieję, że spełniamy oczekiwania odwiedzających naszą stronę. Zwracamy jednakże uwagę, że zawarta na niej własność intelektualna, wraz z patentami, znakami towarowymi oraz prawami autorskimi, jest chroniona prawnie. Poprzez korzystanie z niniejszej strony internetowej nie zostaje przyznana licencja na korzystanie z własności intelektualnej koncernu Müller - Die lila Logistik SE. Powielanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i dalsze przekazywanie oraz wykorzystanie w inny sposób bez pisemnej zgody Müller - Die lila Logistik SE jest niedozwolone.


Zur Datenschutzerklärung ▸


Stan: 27 Może 2022