Optymalizacja kosztów Wydajne modele biznesowe  Cyfryzacja  Spojrzenie w przyszłość

Impressum

Adres


Müller – Die lila Logistik AG
Ferdinand-Porsche-Straße 4
74354 Besigheim
Telefon +49 7143 810 0
Telefax +49 7143 810 199
info@lila-logistik.com

Zarząd


Michael Müller (CEO)
Rupert Früh (CFO)
Marcus Hepp (COO)

Siedziba spółki: Besigheim
Handelsregister: Amtsgericht Stuttgart HR B 301979
Ust-Id-Nr. DE 147 843 887

Müller – Die lila Logistik AG
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Ta strona służy Państwu do przeglądu informacji o spółce Müller – Die lila Logistik AG oraz wskazówek prawnych dotyczących naszej strony internetowe.

Prawa autorskie


© Müller – Die lila Logistik AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Treść włącznie z obrazami oraz układem strony internetowej spółki Müller - Die lila Logistik AG podlegają ochronie prawa autorskiego lub innym ustawom służącym ochronie mienia. Zabrania się rozpowszechniania lub zmieniania treści tych stron włącznie z tzw. kadrowaniem oraz używaniem innych środków.
Dlatego też treść ta nie może być powielana w celach komercyjnych, rozpowszechniana, zmieniana lub udostępniana osobom trzecim.

Webmaster


Dennis Althaus

Ferdinand-Porsche-Strasse 4
74354 Besigheim-Ottmarsheim
Deutschland / Germany
Fon +49 (0) 7143 810 530
Mobil +49 (0) 160 882 1942
dennis.althaus@lila-logistik.com

 

Odpowiedzialność


Informacje, które udostępnia Müller – Die lila Logistik AG na niniejszej stronie internetowej, przygotowane zostały z najwyższą starannością i są na bieżąco aktualizowane. Mimo dokładnej kontroli nie jesteśmy w stanie zagwarantować braku błędów. Müller – Die lila Logistik AG wyłącza zatem wszelką odpowiedzialność bądź gwarancję dokładności, kompletności i aktualności informacji zaprezentowanych na tej stronie internetowej. Dotyczy to w szczególności stron internetowych, na które przekierowują hiperłącza. Chodzi tu o obce strony internetowe, na treść których nie mamy wpływu. Müller – Die lila Logistik AG wyłącza zatem wyraźnie odpowiedzialność za treść stron tego rodzaju. Müller – Die lila Logistik AG nie ponosi również odpowiedzialności za działania służące ochronie danych osobowych wprowadzone przez administratorów tego rodzaju stron internetowych. Müller – Die lila Logistik AG zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym momencie bez uprzedzenia zmian bądź uzupełnień udostępnionych informacji lub danych. Jeśli nasze strony internetowe zawierają wypowiedzi dotyczące przyszłości, wypowiedzi te opierają się na przekonaniach
i ocenach zarządu i są tym samym obarczone ryzykiem i niepewnością. Müller – Die lila Logistik AG nie ma obowiązku aktualizacji takich wypowiedzi odnoszących się do przyszłości. Odpowiedzialność za takie wypowiedzi zostaje jednoznacznie wyłączona.

Znak towarowy


Jeśli nie podano inaczej, wszelkie znaki towarowe stosowane na stronach internetowych Müller – Die lila Logistik AG objęte są prawem ochronnym. Dotyczy to w szczególności logotypu firmowego i oznaczenia.

Prawa licencyjne

Firma Müller – Die lila Logistik AG chciałaby przedstawić się użytkownikom poprzez innowacyjną, bogatą w informacje stronę internetową. Mamy nadzieję, że spełniamy oczekiwania odwiedzających naszą stronę. Zwracamy jednakże uwagę, że zawarta na niej własność intelektualna, wraz z patentami, znakami towarowymi oraz prawami autorskimi, jest chroniona prawnie. Poprzez korzystanie z niniejszej strony internetowej nie zostaje przyznana licencja na korzystanie z własności intelektualnej koncernu Müller – Die lila Logistik. Powielanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i dalsze przekazywanie oraz wykorzystanie w inny sposób bez pisemnej zgody Müller – Die lila Logistik AG jest niedozwolone.


Zur Datenschutzerklärung ▸


Stan: 20 kwietnia 2018